1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu.  Rokrocznie w tę niedzielę rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Niech wielkopostna pielgrzymka wiary nas umacnia w naszych zmaganiach ze złem. To zarazem III niedziela miesiąca i msza św. w intencji ofiarodawców wspierających naszą parafię ofiarami o godz. 800. W czasie

1. Dzisiaj szósta niedziela zwykła w roku liturgicznym. W tę ostatnią karnawałową niedzielę słyszymy w Ewangelii o uzdrowieniu trędowatego. Padają tam znamienne słowa „Jeśli zechcesz…”. Bóg zawsze pragnie naszego dobra, pragnie nam udzielać swoich dobrodziejstw. A my ze swojej strony podejmijmy trud otwarcia się na Jego łaskę, może podejmijmy pewne zobowiązania z racji na rozpoczynającego się w środę okresu Wielkiego

1. Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego. Biblijne czytania, które dziś odczytujemy i medytujemy, przypominają ważne kwestie: że krótkim jest życie człowieka na ziemi i że jest ono ciągłym zmaganiem się ze swoimi słabościami. Przypominają nam również, że każdy jest wezwany do głoszenia Ewangelii własnym życiem. Obyśmy dobrze wykorzystywali czas ziemskiej pielgrzymki.

1. Ewangelia, dzisiejszej czwartej niedzieli zwykłej, ukazuje Jezusa, który budził lęk i zdumienie wśród słuchających Go i będących świadkami znaków, które czynił. Dzisiaj również Jego Ewangelia spotyka się z różnym przyjęciem; my jednak pragniemy przyjmować ją wciąż otwartym sercem i na co dzień ją wypełniać. To zarazem ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja, by pomodlić się

1. Dzisiaj trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym. Liturgia słowa przypomina, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego nawracania się, przemieniania swojego życia tak, by było ono bardziej przepełnione Ewangelią. Z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia. Zachęcamy

1. Dziś druga niedziela zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa: może warto zaangażować się w działalność grup i stowarzyszeń w naszej

1. Dzisiejsze święto to również święto Epifanii Boga, bowiem jest to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga. Na początku dzisiejszych Mszy błogosławimy wodę, by przypomnieć sobie moment naszego chrztu, uświadomić sobie jego wartość i znaczenie. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra