Krąg biblijny

Kim jesteśmy?

Zwyczajnymi ludźmi, w różnym wieku, różnych stanów i zawodów. Na Mszy św. usłyszeliśmy, że dla chcących zgłębiać Słowo Boże powstała grupa Kręgu Biblijnego.

Tak rozpoczęła się nasza przygoda – odkrywanie tajemnicy Biblii, tajemnicy sensu istnienia i życia. Aby z literackiej formy ksiąg wydobyć wiedzę, którą kryją, poznajemy języki Biblii – język symboli i informacji. Poznajemy realia historyczne, geograficzne, obyczajowe, niezbędne do właściwego zrozumienia tekstu. Pochylamy się nad Pismem Św., aby zrozumieć, co Pan Bóg w tym Słowie mówi do nas dzisiaj.

Oto jesteśmy.

Otwieramy Biblię, by w ciszy i zamyśleniu stanąć wobec Słowa. I im bliżej tego Słowa stoimy, tym wyraźniej oczom naszym ukazuje się fascynujący obraz, którego fragmenty, jak pojedyncze, rozrzucone elementy gigantycznej układanki, znamy z lekcji religii czy liturgii.

Ukazuje się nam prawda o Bogu objawiającym się w historii ludzkości i biografii każdego człowieka. W wydarzeniach i postaciach biblijnych jak w lustrze odbija się nasza twarz, rozpoznajemy w nich własne rozterki, zmagania i wątpliwości. I odczytujemy Bożą odpowiedź na nie.

Nasza przygoda z Biblią trwa.

Co tydzień kilkanaście osób spotyka się, aby rozważyć kolejny fragment Pisma Świętego. Jest z nami kapłan.
Na każdym spotkaniu zgłębiamy tajemnice fragmentu ewangelii przeznaczonego na najbliższą niedzielę.
“Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie” (Jk 1,22)
Słowo Boże wchodzi w nasze życie i odmienia je. Bo słuchać to nie tylko rozumieć, przyjmować do wiadomości. Słuchać – to wypełniać wolę tego, który mówi. Być mu posłusznym.

Pismo Święte – Słowo Boże, które zamieszkało w kruchości słów ludzkich – to list od Pana Boga napisany przed wiekami, ale adresowany do każdego człowieka, także do Ciebie i do mnie. Nie dowiesz się, co w tym liście Pan Bóg do Ciebie napisał, jeśli go nie otworzysz i nie przeczytasz.

“Pismo Święte jest drugą Postacią Eucharystii, nie czyta się go, lecz spożywa, a to co ofiarują nam słowa, to nie myśli, ale manna.” (A. Frossard)

Otwórz Biblię. W ciszy i zamyśleniu stań wobec Słowa. Zacznij czytać. Jeśli wyda Ci się to zbyt trudne – przyjdź na spotkanie biblijne w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej.