III Zakon Św. Franciszka

Stowarzyszenia, których członkowie, żyjąc w świecie uczestniczą w duchu jakiegoś instytutu zakonnego pod *wyższym kierownictwem tegoż instytutu prowadza życie apostolskie i zdążają do chrześcijańskiej doskonałości, nazywają się trzecimi zakonami lub otrzymują odpowiednią nazwę „

(KANON 303 KPK )

Regułą życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa naśladując Św. Franciszka z Asyżu , dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Natchnieni przez Św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

– kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną , którą Ewangelia nazywa nawróceniem

– oczyszczanie serca ze złych skłonności , żądzy posiadania i panowania

– budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji

– walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa.

– niesienie ludziom radości i nadziei

– żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową

– czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Historia

Wspólnota III Zakonu św. Franciszka została założona w 1937 w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi. Po podziale parafii w 1989 roku, część osób należących do zakonu znalazła się w Parafii Św. Archaniołów. Ich obecność była bardzo skromna. Ograniczała się do odprawiania przepisanych tercjarzom modlitw w swoich domach. Nieformalną przełożoną wspólnoty była Janina Pikuła. W 1991 roku opiekę nad III Zakonem przejął nowo mianowany ks. Proboszcz Janusz Grela. Zorganizowano wtedy comiesięczne spotkania wspólnoty. Obecnie przełożoną wspólnoty FZŚ jest Pani Maria Grzelak.

Dzięki wspólnocie w 1998 roku uroczyście wprowadzono do Parafii relikwie Św. Franciszka z Asyżu. W październiku 1999 roku dekretem Prowincjała Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach , ojca Józefa Czura , wspólnota przy Parafii Św. Archaniołów w Czeladzi została kanonicznie erygowana. W 2001 roku został uroczyście poświęcony sztandar franciszkański.

Członkowie wspólnoty organizują spotkania w drugi czwartek każdego miesiąca a także czuwania nocne raz w roku. Organizują również spotkania opłatkowe z okazji Bożego narodzenia i z okazji Wielkanocy. Aktywnie włączają się w organizacje procesji Bożego Ciała oraz innych nabożeństw np. drogi krzyżowej w Wielkim Poście. Otaczają codzienną modlitwą Liturgią Godzin całą wspólnotę parafialną kapłanów.

ZASADY PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia FZŚ jest życie w łączności z Kościołem , dobra opinia moralna oraz okazywać wyraźnych oznak powołania. Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego ( panny ,kawalerowie) ,żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych a także osoby duchowne.
Prośba o przyjęcie winna być skierowana do miejscowej wspólnoty , której rada podejmuje decyzję dotyczącą przyjęcia nowych członków.

Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:
– formacja wstępna trwająca 6 miesięcy , formacja początkowa trwająca 1 rok
– przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według reguły FZŚ ( profesja czasowa lub wieczystą
Po złożeniu uroczystej profesji rozpoczyna się proces formacji ciągłej , który powinien trwać przez całe życie. Bracia i Siostry są odpowiedzialne za własną formację , aby rozwijać powołanie otrzymane od Pana w sposób coraz doskonalszy. Wspólnota jest wezwana aby pomagać braciom i siostrom na tej drodze przez serdeczność , modlitwę i przykład (KG FZŚ 37,3)

 

ZAPRASZAMY !!!!