Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim. Uroczystość, która wyrosła na podłożu adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest

W dniu 2 czerwca 2023 roku, podczas Mszy świętej o godz. 18:00 z rąk Ks. Bp Piotra Skuchy 55 uczniów z klas 8 i 7 przyjęło Sakrament Bierzmowania. Niech Duch Święty umacnia Was do mężnego wyznawania Wiary.

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: “Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski.Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII

W dniu dzisiejszym modliliśmy się w kolejną rocznicę święceń kapłańskich ks. Proboszcza i ks. Adriana. Bóg zapłać Żywemu Różańcowi, III Zakonowi św. Franciszka, Margaretkom i wszystkim naszym Drogim Parafianom.

Istnieje wiele publikacji mówiących o Jego historii, a najbardziej prawdopodobne wydają się te, wg których był on cesarskim urzędnikiem w prowincji Noricum, która zlokalizowana była w miejscu dzisiejszej Austrii. W tych czasach prześladowanie chrześcijan było na porządku dziennym. Aquilinus, namiestnik cesarski, od zawsze był sługą, który nigdy nie sprzeciwił się rozkazom Cesarza. Na nieszczęście chrześcijan rozkaz mówił, że wyznawcy Chrystusa

1 2 3 5