Historia

Liczba mieszkańców: 4 786

Rys historyczny:

Parafia pw. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi została ustanowiona 24 lipca 1989 r. przez biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka. Pierwszym proboszczem został ks. Mirosław Siółko.

Terytorialnie wydzielona została z części parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi-Pisakach. W 1988 r. z inicjatywy biskupa częstochowskiego rozpoczęto starania o pozyskanie placu pod budowę przyszłego ośrodka duszpasterskiego na osiedlu „Dziekana”. Do czasu wzniesienia tymczasowej kaplicy kult sprawowano w niewielkiej kaplicy przy ul. Brzozowej. Budowę kościoła rozpoczęto w 1990 r. Uroczystego poświęcenia (konsekracji) dokonał 5 października 2014 roku Biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak.

We wnętrzu na uwagę zasługują m.in. witraże przedstawiające świętych i błogosławionych.

Do parafii należą:

Ulice: Asnyka, Brzozowa, Daleka, Os. Dziekana, Jasna, Jesienna, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krasickiego, Ks. Skorupki, Lipowa, Matejki, Norwida, Nowopogońska – nr nieparzyste 213-231, Orzeszkowej, Piaskowa, Pola, Promyka, Prosta, Prusa, Robotnicza, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Stawowa, 27 Stycznia, Wiejska – nr parzyste, Wiosenna, Wyspiańskiego, Zamiejska, Zapolskiej, Zimowa.

Święto patronalne (odpust parafialny):

29 września – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – ostatnia niedziela września

Kalendarium

1988

Rok 1988

22 czerwca – biskup częstochowski Stanisław Nowak wydaje dekret (L.dz.1290) o utworzeniu samodzielnego wikariatu terenowego na osiedlu Dziekana w Czeladzi;

1 lipca – zgodnie z dekretem Ks. Biskupa Stanisława Nowaka (z dnia 22 czerwca 1988 roku L.dz.1290) rozpoczyna swą działalność na osiedlu Dziekana samodzielny wikariat terenowy, wydzielony z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach. Zadanie utworzenia parafii otrzymuje ks. Mirosław Siółko. Od 1 lipca dla nowo powstałej wspólnoty sprawuje się Msze święte w kościele macierzystym w niedziele i święta o godzinie 8.30 i 16.00 oraz codziennie o godzinie 7.00. Liczba mieszkańców ówczesnego wikariatu terenowego wynosiła ok. 4000 osób.
1989

Rok 1989

15 – 19 marca – odbyły się rekolekcje wielkopostne prowadzone przez proboszcza parafii św. Wojciecha w Czeladzi, ks. Józefa Klekota;

25 czerwca – staraniem ks. Mirosława Siółki, odprawiono pierwszą Mszę świętą na terenie wikariatu terenowego św. Archaniołów, w zaadaptowanym na tymczasową kaplicę budynku tzw. domku fińskiego, przy ulicy Brzozowej 21;

24 lipca – dekretem biskupa częstochowskiego (24 lipca 1989 L. 1463) erygowano nową, piątą w mieście, parafię św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w Czeladzi z parafii macierzystej pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Proboszczem nowej parafii został ks. Mirosław Siółko;

27 sierpnia - decyzją biskupa częstochowskiego pierwszym wikariuszem w parafii św. Archaniołów zostaje ks. Marek Turlejski(j);

25 grudnia – odprawiono pierwszą Mszę świętą bożonarodzeniową „Pasterkę” w kaplicy zaadoptowanej z baraku służącego do magazynowania materiałów budowlanych Kombinatu Budownictwa Ogólnego przy osiedlu Dziekana.
1990

Rok 1990

6 czerwca – wizyta księdza biskupa Stanisława Nowaka w parafii św. Archaniołów w Czeladzi. Biskup poświęcił kaplicę przy osiedlu Dziekana oraz w czasie uroczystej Mszy świętej udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży;

26 sierpnia - ks. Marek Turlejski(j) został mianowany wikariuszem w parafii św. Stanisława BM w Czeladzi, nowym duszpasterzem w parafii św. Archaniołów został ks. Zygmunt Skipirzepa;

16 grudnia – instalacja proboszcza ks. Janusza Greli dokonana przez ks. dziekana Mieczysława Oseta jako delegata ks. biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka;

16 grudnia - poświęcenie nowego ornatu zakupionego z daru parafian;

23 grudnia – zakupiono do kaplicy nowe ławki, które zastąpiły krzesła.
1991

Rok 1991

1 stycznia – przeniesienie biura kancelarii parafialnej z domku fińskiego do zakrystii przy kaplicy na osiedlu Dziekana;

Luty – remont kaplicy – zakupiono nowy ołtarz, ambonę, balustradę, chrzcielnicę, stolik pod tabernakulum, świecznik na paschał oraz nowy gong, lichtarz na świece ołtarzowe, rzutnik. Wykonano nowe ogniotrwałe tabernakulum, żyrandole, kinkiety, nagłośnienie do kaplicy, zakupiono mikrofony nowy wzmacniacz, głośniki oraz białą kapę; rozpoczęto regularne comiesięczne odwiedziny chorych z Komunią Świętą;

17 lutego – odbyło się uroczyste poświęcenie nowego tabernakulum przez ks. dziekana Mieczysława Oseta;

16 – 24 marca – rekolekcje wielkopostne poprowadził ks. Kazimierz Grela z Bielska–Białej; kwiecień – pomalowano kaplicę wewnątrz i na zewnątrz. Wykonano oświetlenie krzyża na dachu kaplicy oraz wybito środkowe drzwi prowadzące do niej.

3 maja – poświęcono nowy baldachim ufundowany przez wspólnotę Żywego Różańca;

8 maja – zakupiono nową betoniarkę i silos na cement;

23 czerwca – z zebranych ofiar składanych przy rozdawaniu świadectw szkolnych zakupiono nowy kielich;

Czerwiec – lipiec – od strony północnej pobudowano do budynku kaplicy magazyn

26-27 lipca – w parafii odbyła się doba eucharystyczna;

1 września – zakupiono naczynia do olejów świętych oraz naczynie na hostię (hostiarkę);

22 września – zakup złotego haftowanego ornatu z okazji odpustu parafialnego;

29 września – odpust parafialny – Mszę św. odprawił ks. prał. Stanisław Łopaciński, a homilię wygłosił ks. kan. Tadeusz Stępień;

1 grudnia – przywieziono z kopalni zabytkową figurę św. Barbary.
1992

Rok 1992

25 marca – Ojciec Święty Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus ustanowił nową diecezję sosnowiecką wydzielając ją z terenów dotychczasowych diecezji kieleckiej, krakowskiej i częstochowskiej. W skład nowo utworzonej diecezji wchodzi parafia św. Archaniołów;

12 kwietnia – rodzice dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii, zakupili dzwon z napisem Parafia św. Archaniołów, Czeladź – Piaski, A.D. 1992;

7 maja – zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej parafia otrzymuje akt własności gruntu parafialnego przy osiedlu Dziekana;

12 maja – Przedsiębiorstwo Budowlane „Zagłębie” przekazuje na własność parafii barak socjalny, który pełni od 1989 roku funkcję kaplicy parafialnej;

30 maja – w katedrze sosnowieckiej odbyła się sakra oraz ingres pierwszego biskupa sosnowieckiego ks. Adama Śmigielskiego SDB;

30 sierpnia - nowym wikariuszem w parafii św. Archaniołów został ks. Janusz Glanowski; dotychczasowy wikariusz ks. Zygmunt Skipirzepa został wikariuszem w parafii św. Barbary w Sosnowcu;

27 lipca – 30 sierpnia – wykonano w kaplicy posadzkę z lastryka;

27 września – w uroczystość odpustową Mszę świętą odprawił ks. Zygmunt Skipirzepa, a homilię wygłosił ks. Marek Turlejski(j);

4 października – wykonano głośnik na zewnątrz kaplicy;

6 grudnia – po raz pierwszy w parafii przeprowadzono akcję zorganizowania paczek dla dzieci z biednych rodzin.
1993

Rok 1993

28 – 30 marca – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Tadeusza Stępnia. Rekolekcje zakończyła uroczysta Msza święta sprawowana przez ks. bp Piotra Skuchę, biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej;

5 maja – ks. bp Piotr Skucha udzielił sakramentu bierzmowania, poświęcił także kielich mszalny, dar bierzmowanych oraz krzyż na placu kościelnym, dar dzieci pierwszokomunijnych;

22 sierpnia – sprzedano tymczasową kaplicę przy ulicy Brzozowej; z uzyskanych pieniędzy wykonano ocieplenie stropu kaplicy oraz pokryto część kosztów podłączenia wodociągu na plac kościelny;

9 września – zakończono prace przy ociepleniu stropu kaplicy;

26 września – Proboszcz z Żychcic, ks. Marian Jankowski odprawił Mszę świętą w uroczystość odpustu parafialnego; kazanie wygłosił proboszcz z Grodźca ks. Stanisław Wojtuszkiewicz.
1994

Rok 1994

20-23 marca – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez Kapelana Wojska Polskiego ks. mjr. Adama Sosonkę i ks. Jana Dylińskiego wikariusza z Sosnowca;

8 maja – dzieci pierwszokomunijne ufundowały puszkę na komunikanty oraz bezprzewodowy mikrofon;

1-2 czerwca – odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna parafii św. Archaniołów, przeprowadzona przez ks. biskupa Piotra Skuchę. 1 czerwca ks. biskup udzielił bierzmowania młodzieży, a kolejnego dnia uczestniczył w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, w procesji i wygłosił przy trzecim ołtarzu kazanie;

25 września – odpust parafialny. Mszę świętą odprawił ks. Zenon Pikuła, a homilię wygłosił ks. Jerzy Kłys – obaj pochodzący z terenów parafii;

2 października – Kuria Diecezjalna w Sosnowcu zatwierdziła plany budowy kościoła. W związku z tym rozpoczęto przygotowywanie gruntu pod budowę.
1995

Rok 1995

29 stycznia – wylano zewnętrzne ławy fundamentu kościoła;

2 -6 marca – rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Andrzeja Michniewskiego i ks. Jarosława Bolka;

30 kwietnia – zakończono prace przy fundamentach kościoła;

22 maja – Ojciec Święty Jan Paweł II podczas piątej wizyty apostolskiej w Polsce poświęcił w Skoczowie kamień węgielny pod budowę kościoła św. Archaniołów w Czeladzi. Zorganizowano z tej okazji pielgrzymkę do Skoczowa;

26 maja – Msza święta celebrowana przez Ks. Zenona Pikułę z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich;

27 sierpnia – decyzją ks. biskupa, nowym wikariuszem parafii zostaje ks. Adam Biłka w miejsce ks. Janusza Glanowskiego;

9 września – rozpoczęto budowę ścian zewnętrznych kościoła;

24 września – odpust parafialny. Mszę św. odpustową odprawił ks. Józef Stemplewski, a kazanie wygłosił ks. Donat Manterys;

19 listopada – biskup Adam Śmigielski SDB wmurował kamień węgielny pod budowę kościoła św. Archaniołów.
1996

Rok 1996

21 kwietnia – wznowiono prace budowlane przy kościele;

30 maja – sakramentu bierzmowania udzielił ks. bp Piotr Skucha;

25 sierpnia – decyzją ks. biskupa sosnowieckiego i ks. arcybiskupa krakowskiego, ks. Adam Biłka został ekskardynowany z diecezji sosnowieckiej i inkardynowany do archidiecezji krakowskiej. Na jego miejsce nowym wikariuszem parafii św. Archaniołów w Czeladzi został ks. Mariusz Lizończyk;

16 września – wykonano zbrojenie pod elementy betonowe kościoła. Aby nie utracić ważności zezwolenia na budowę Domu Parafialnego wydanego 31 grudnia 1994 roku, rozpoczęto kopanie fundamentów pod dom parafialny;

29 września – uroczystą Mszę św. odpustową odprawiał ks. Marek Turlejski, homilię wygłosił ks. prałat Ireneusz Skubiś, wspólnota Żywego Różańca zakupiła z okazji odpustu złoty ornat z Matką Bożą Fatimską;

9 listopada – zalano ławy fundamentu domu parafialnego.
1997

Rok 1997

6 kwietnia – wykonano tymczasowe ławki do kaplicy;

13 kwietnia – zakończono ocieplenie zewnętrznych ścian domu parafialnego oraz przystąpiono do obsypywania dolnej kondygnacji;

26 maja – zalany został strop piwnic domu parafialnego, trwa budowa zewnętrznych ścian kościoła;

8 czerwca – Ojciec Święty Jan Paweł II podczas Mszy świętej w Krakowie poświęcił kamień węgielny pod budowę domu parafialnego. Z tej okazji odbyła się pielgrzymka autokarowa do Krakowa;

13 lipca – wykonano wszystkie filary w kościele i rozpoczęto zalewanie stropu nad zakrystią, w domu parafialnym wzniesiono zewnętrzne ściany parteru;

28 września – odpust parafialny, sumę odprawiał ks. Stanisław Faber;

23 listopada – ks. biskup Adam Śmigielski SDB uroczyście wmurował kamień węgielny pod budowę domu parafialnego. Do murów plebanii został wmurowany akt erekcyjny oraz nazwiska osób, które złożył ofiary na budowę domu;

21 grudnia – przygotowano 20 paczek dla biednych dzieci w parafii;

23 grudnia – zmarł Zbigniew Szewczyk, który przez 7 lat pełnił funkcję kościelnego w parafii.
1998

Rok 1998

17 maja – dzieci pierwszokomunijne złożyły ofiarę na okna do domu parafialnego;

10 czerwca – ks. biskup Adam Śmigielski SDB udzielił sakramentu bierzmowania;

12 lipca – rozpoczęto prace przy budowie frontowej ściany kościoła, w domu parafialnym zalany został strop nad piętrem;

27 września – odpust parafialny; sumę odprawiał ks. prałat Stefan Gibała, a homilię wygłosił ks. kanonik Marian Jankowski;

6 – 8 grudnia – rekolekcje adwentowe prowadzone przez OO. Franciszkanów. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP uroczyście wprowadzono do kościoła relikwie św. Franciszka z Asyżu, sprowadzone staraniem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
1999

Rok 1999

21 – 28 marca – odbyły się pierwsze w historii parafii Misje święte prowadzone przez ks. Zygmunta Kowalczuka z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zakończyło je uroczyste poświęcenie krzyża misyjnego na placu kościelnym oraz błogosławieństwo misyjne;

14 czerwca – wizyta apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II w Sosnowcu. Z placu kościelnego wyruszyła pielgrzymka na spotkanie z papieżem;

18 – 19 września – parafia zorganizowała pielgrzymkę do Sanktuariów Ziemi Kieleckiej (Jędrzejów, Św. Krzyż i Kałków-Godów);

26 września – odpust parafialny. Mszę świętą odprawił i kazanie wygłosił ks. kanonik Kazimierz Rapacz, wspólnoty III zakonu św. Franciszka oraz Żywego Różańca zakupiły złotą kapę;

21 listopada – odbyła się wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez ks. biskupa Adama Śmigielskiego SDB. Ordynariusz spotkał się z grupami działającymi przy parafii oraz pracownikami kościelnymi, głosił kazania na wszystkich Mszach świętych.
2000

Rok 2000

23 kwietnia – ufundowano nowy lichtarz pod paschał jako wotum za powrót do zdrowia pewnej parafianki;

22 maja – rozpoczęto budowę wieży kościoła, zakupiono ławki (bez oparć) do kościoła;

14 czerwca – ks. bp Piotr Skucha udzielił młodzieży bierzmowania;

16 czerwca – zalano drugi strop wieży kościelnej oraz rozpoczęto tynkowanie ścian domu parafialnego;

29 lipca – 14 sierpnia – diecezjalna rowerowa pielgrzymka do Rzymu na XV Światowy Dzień Młodzieży. Z parafii św. Archaniołów udały się na nią 4 osoby oraz ks. Mariusz Lizończyk;

16 sierpnia – wykonano cztery stalowe (ocynkowane) wiązary dachu kościoła;

24 września – odpust parafialny; Mszę świętą odprawił ks. Stanisław Przebięda, homilię wygłosił ks. kanonik Ryszard Adrjanek;

25 grudnia – Msza święta „Pasterska” została odprawiona po raz pierwszy w murach budującego się kościoła.
2001

Rok 2001

7 maja – rozpoczęto podłączanie do domu parafialnego mediów (woda, prąd i gaz);

12 czerwca – ks. bp Piotr Skucha udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży, z tej okazji złożono ofiarę na budowę domu parafialnego;

26 sierpnia – parafia otrzymuje, decyzją Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego, drugiego wikariusza zostaje nim neoprezbiter ksiądz Grzegorz Morawiec;

30 września – ks. bp Adam Śmigielski SDB odprawił Mszę świętą odpustową w budującym się kościele, a po niej uroczyście poświęcił budynek domu parafialnego;

1 października – przeniesiono kancelarię parafialną z zakrystii kaplicy do nowego domu parafialnego.
2002

Rok 2002

3 lutego – rozpoczęto prace przy wylewce posadzki w kościele;

11 czerwca – ks. bp Adam Śmigielski SDB udzielił sakramentu bierzmowana 109 osobom;

18 sierpnia – rozpoczęto tynkowanie zewnętrznych ścian kościoła;

15 września – zerwano tymczasowe pokrycie dachu i przystąpiono do pokrywania dachu kościoła szwedzką blachą;

29 września – odpust parafialny; Mszę świętą odpustową oraz homilię wygłosił ks. prałat dr Czesław Tomczyk, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.
2003

Rok 2003

2 marca – w parafii gościł ks. Emil Cudak misjonarz z Kamerunu, wygłosił na wszystkich Mszach świętych Słowo Boże; taca z niedzieli została przekazana na misje;

12 maja – rozpoczęto prace związanie z położeniem tynku akrylowego na zewnętrznych ścianach kościoła;

11 czerwca – ks. bp Piotr Skucha udzielił sakramentu bierzmowana 79 osobom;

14 lipca – rozpoczęły się prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej w kościele;

20 sierpnia – sprzedano silos na cement znajdujący się na placu kościelnym;

28 września – uroczystość odpustowa; Mszę świętą odprawił i kazanie wygłosił ks. kan. Leszek Kołczyk - dziekan dekanatu czeladzkiego. Z okazji uroczystości odpustowej wspólnota III Zakonu św. Franciszka oraz Żywego Różańca zakupiły nową puszkę na komunikanty;

11 października – zakończono prace przy montażu instalacji elektrycznej kościoła;

16 listopada – otynkowano zewnętrze ściany kościoła i położono na nie tynk akrylowy.
2004

Rok 2004

25 stycznia – w parafii gościli przedstawiciele Archidiecezjalnego Międzynarodowego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” z Warszawy, głosili Słowo Boże i uczestniczyli w liturgii;

1 lutego – rozpoczęły się katechezy dla dorosłych i młodzieży prowadzone przez katechistów Drogi Neokatechumenalnej;

4 – 8 maja – malowano kaplicę;

21 sierpnia – zakończono tynkowanie wewnętrznych ścian kościoła;

26 września – ks. bp Piotr Skucha przeprowadził wizytację kanoniczną parafii. Pasterz przeprowadził spotkania ze stowarzyszeniami działającymi w ramach parafii, udzielił bierzmowania 58 osobom oraz przewodniczył uroczystej sumie odpustowej ku czci św. Archaniołów;

– wspólnota III Zakonu św. Franciszka oraz Żywego Różańca z okazji uroczystości odpustowej zakupiły 3 lichtarze i świece oraz komże.
2005

Rok 2005

9 stycznia – młodzież z parafii w ramach Wolontariatu Młodych przygotowała przestawienie jasełkowe;

2 kwietnia – zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Na wieść o śmierci papieża parafianie zaczęli gromadzić się w kaplicy, modląc się w jego intencji. O północy została odprawiona Msza święta, a po niej pod krzyżem na placu kościelnym zapalano znicze i śpiewano ulubioną pieśń papieża „Barkę”;

18 maja – rozpoczęto wylewkę posadzki w kościele;

16 czerwca – ks. bp Piotr Skucha udzielił bierzmowania 69 osobom;

18 czerwca – odbył się parafialny piknik rodzinny, na którym dzieci i młodzież mogły wziąć udział w grach i zabawach; zorganizowano również poczęstunek;

25 września – odpust parafialny; Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. kan. dr Ryszard Adrjanek, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Sosnowieckiej.
2006

Rok 2006

13 marca – finalizowanie umowy na wykonanie nowych okien w kościele;

17 kwietnia – zamontowano pierwszy witraż przedstawiający symbol Ducha Świętego – gołębicę;

7 czerwca – ks. bp Piotr Skucha udzielił bierzmowania 53 osobom;

27 sierpnia – decyzją ks. biskupa sosnowieckiego, ks. Grzegorz Morawiec został przeniesiony do parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sułoszowej; na jego miejsce do parafii św. Archaniołów został skierowany ks. Waldemar Kuś;

17 września – zamówiono witraże do kościoła – 16 przedstawiających świętych i dwa do transeptu świątyni przedstawiające św. Archaniołów: Gabriela w scenie Zwiastowania NMP oraz Rafała, który prowadzi Tobiasza podczas wędrówki;

24 września – odpust parafialny; Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Marek Turlejski pierwszy wikariusz parafii św. Archaniołów;

1 października – w parafii gościł ks. Włodzimierz Siek SVD, misjonarz z Irkucka. Głosił na niedzielnych Mszach św. Słowo Boże oraz zbierał ofiary na budowę jadłodajni dla bezdomnych;

5 grudnia – zamontowano pierwszy z witraży, przedstawiający scenę Zwiastowania NMP przez Gabriela Archanioła.
2007

Rok 2007

9 marca – zamontowano kolejny witraż tym razem przedstawiający Rafała Archanioła;

3 maja – ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej „Ekspress Archaniołów”;

13 maja – w klasztorze sióstr Benedyktynek w Wiedniu, pochodząca z parafii siostra Maria Julia (Monika Filipczuk) złożyła śluby wieczyste;

5 czerwca – ks. bp Adam Śmigielski SDB udzielił bierzmowania 50 osobom;

17 czerwca – o godzinie 11.15 odbyła się uroczysta Msza święta w intencji pochodzącej z parafii św. Archaniołów siostry Marii Julii (Moniki Filipczuk) z okazji złożenia przez nią ślubów zakonnych;

30 września – Mszę św. odpustową odprawił oraz homilię wygłosił ks. kan. Józef Ośródka proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Sosnowcu.
2008

Rok 2008

22 czerwca – rozpoczęto prace przy ocieplaniu stropu kościoła;

24 sierpnia – decyzją ks. biskupa, ks. Andrzej Wieczorek został mianowany proboszczem w parafii Wysoka, a na jego miejsce został skierowany ks. Marek Sendal;

28 września – uroczystość odpustowa św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Mszę świętą odprawił i kazanie wygłosił ks. kanonik Jarosław Wolski - proboszcz parafii św. Stanisława w Czeladzi;

7 października – umiera pierwszy biskup sosnowiecki Adam Śmigielski SDB; został pochowany na placu przy Bazylice Katedralnej w Sosnowcu 11 października;

22 listopada – ks. bp Piotr Skucha udzielił bierzmowania 78 osobom.
2009

Rok 2009

13 marca – w wyniku włamania do kościoła zniszczono jedno okno z witrażem;

15 marca – w tę i kolejne niedziele marca miała miejsce na terenie parafii akcja ewangelizacyjna prowadzona przez członków Drogi Neokatechumenalnej;

28 marca – w Bazylice Katedralnej w Sosnowcu odbyła się sakra biskupa Grzegorza Kaszaka, drugiego biskupa sosnowieckiego;

1 lipca - ks. Marek Sendal dotychczasowy wikariusz w parafii św. Archaniołów zostaje mianowany administratorem parafii Sączów;

25 września – odpust parafialny. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. Artur Kania CMM;

1 października – w parafii gościł o. Arkadiusz Cichla OMI (Zgromadzenie Księży Oblatów), głosił na niedzielnych Mszach św. Słowo Boże oraz zbierał ofiary na budowany przez misjonarzy kościół.
2010

Rok 2010

2 maja – zakup figury NMP jako wotum pewnej rodziny;

1 sierpnia – zakończono wylewanie betonowej wylewki w kościele;

22 sierpnia – decyzją ks. biskupa, ks. Waldemar Kuś został mianowany wikariuszem w parafii św. Jana Kantego w Jaworznie. Nowym wikariuszem został ks. Adam Augustyn;

26 września – odbyła się uroczysta Msza święta w podziękowaniu Panu Bogu za jubileusz 25 lat kapłaństwa ks. Zenona Pikuły pochodzącego z parafii;

3 października – odbyła się wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez biskupa sosnowieckiego ks. Grzegorza Kaszaka. Ksiądz biskup odprawił dwie Msze święte: o godzinie 10.00 udzielił bierzmowania, a o 11.15 podczas Mszy odpustowej, poświęcił obraz przedstawiający Michała Archanioła;

22 grudnia – zawieszono w prezbiterium kościoła drugi obraz, przedstawiający NMP Niepokalaną w otoczeniu chórów anielskich.
2011

Rok 2011

9 stycznia – młodzież z parafii pod opieką księdza wikariusza zorganizowała jasełka, podczas których śpiewane były kolędy i pastorałki;

28 września – uroczystość odpustowa św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Mszę świętą odprawił i kazanie wygłosił ks. kanonik Jarosław Wolski, proboszcz parafii św. Stanisława w Czeladzi;

17 października – rozpoczęto prace przy wykonywaniu granitowej posadzki w kościele;

9 listopada – zamontowano w kościele dębowe drzwi do wejścia głównego i do zakrystii oraz pancerne tabernakulum;

9 grudnia – w kościele odbył się koncert kolęd polskich i rosyjskich oraz pieśni cerkiewnych w wykonaniu Chóru Kameralnego Teatru Muzycznego z Kaliningradu;

18 grudnia – zakończono prace związane z położeniem posadzki w kościele;

25 grudnia – od uroczystości Narodzenia Pańskiego przeniesiono na stałe sprawowanie liturgii do kościoła, przenosząc z kaplicy ołtarz oraz sprzęty potrzebne do celebracji Mszy św.
2012

Rok 2012

15 stycznia – młodzież z parafii przygotowała przedstawienie jasełkowe podczas, którego zbierano pieniądze na wyjazd dla nich;

12 lutego – wykonano nowe nagłośnienie w kościele;

15 marca – wykonano drzwi do kościoła;

25 – 31 marca – o. Honorat Wałczyk CMM przeprowadził parafialne Misje święte przed peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego. W piątek 30 marca odbyło się nabożeństwo drogi krzyżowej ulicami parafii;

20 maja – zamontowano w kościele kinkiety oraz dwa małe żyrandole;

– dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej ufundowały złoty ornat z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego;

27 – 28 czerwca – odbyła się w parafii peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Jana Pawła II, zorganizowana decyzją ks. biskupa Grzegorza Kaszaka z okazji XX - lecia istnienia diecezji sosnowieckiej;

30 lipca – zainstalowano duży żyrandol w głównej nawie kościoła;

26 sierpnia – decyzją ks. biskupa, ks. Mariusz Pasternak został mianowany kapelanem Domu Seniora w Czeladzi i zamieszkał w parafii;

30 września – odpust parafialny; Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ks. dziekan Marek Sendal;

25 listopada – w kościele zostały umieszone: nowy ołtarz kamienny na trwale złączony z posadzką (zgodnie z przepisami liturgicznymi) oraz ambona.
2013

Rok 2013

6 stycznia – zorganizowano wieczór kolędowania, w czasie którego zbierano pieniądze na wyjazd młodzieży w czasie ferii zimowych;

7 lutego – ks. Janusz Grela, proboszcz parafii św. Archaniołów oraz ks. Józef Handerek, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej, odprawili uroczystą Mszę św. za poległych na Piaskach w czasie powstania styczniowego. Starcie powstańców z władzami carskimi miało miejsce podczas bitwy, w nocy z 6 na 7 lutego 1863. Na Eucharystię przybyli również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Gimnazjum nr 3 w Czeladzi. Po liturgii złożono kwiaty pod krzyżem upamiętniającym bitwę przy ulicy Nowopogońskiej;

19 maja – z inicjatywy III Zakonu Św. Franciszka rozpoczęto peregrynację po parafii relikwii bł. Anieli Salawy, która trwała aż do 8 czerwca. Relikwiarz i obraz błogosławionej przebywał w mieszkaniach oraz domach wiernych;

19 maja – rodzice dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej ofiarowali do kościoła złoty krzyż ołtarzowy;

27 czerwca – zostały zamontowane przeszklone drzwi wewnętrzne w kościele w tzw. kruchcie;

28 września – ks. bp Piotr Skucha udzielił sakramentu bierzmowania 55 osobom;

29 września – Uroczystość św. Archaniołów – odpust parafialny. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ks. kanonik Wojciech Stach. Odbył się również jarmark czeladzki, na którym można było zobaczyć średniowieczną inscenizację oraz zakupić pamiątkowe zabawki; przygotowano liczne atrakcje dla dzieci;

10 grudnia – zamontowano nowe tabernakulum oraz krzyż w prezbiterium;
– zainstalowano i uruchomiona nową instalację grzewczą kościoła;

29 grudnia – odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu muzyków z Akademii Muzycznej w Katowicach; ofiary zbierane podczas koncertu były przekazane na wyjazd dzieci na zimowisko.
2014

Rok 2014

1 czerwca – ks. Łukasz Biedalak OSPPE, mieszkający w dzieciństwie w parafii św. Archaniołów w Czeladzi, odprawił swoją Mszę prymicyjną;
– odbyła się uroczysta Msza święta z okazji jubileuszu czterdziestolecia kapłaństwa ks. proboszcza Janusza Greli;
sierpień – zamontowano w kościele nowe ławki;

27 sierpnia - decyzją ks. biskupa Grzegorza Kaszaka ksiądz Adam Augustyn został przeniesiony do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie, a nowym wikariuszem został ks. Maciej Gaik.

5 października – uroczyste poświęcenie (konsekracja) kościoła św. Archaniołów przez biskupa sosnowieckiego ks. dra Grzegorza Kaszaka.
2015

Rok 2015

luty – peregrynacja symboli ŚDM

W nowej świątyni zostały umieszczone trzy nowe konfesjonały
2016

Rok 2016

W świątyni zostały umieszczone nowe stacje drogi Krzyżowej 

07.05 – Święcenia diakonatu przyjął Marcin Słodczyk – nasz parafianin

26 – 31.07 – parafia gościła grupę pielgrzymów w ramach ŚDM z Włoch

27.08 – wikariuszem parafii po ks. Macieju Gaiku zostaje mianowany dotychczasowy wikariusz parafii Św. Maksymiliana w Olkuszu – ks. Łukasz Tkaczyk
2017

Rok 2017

marzec – wykonanie nowej chrzcielnicy i lichtarza pod paschał

od 13.05.2017 – rozpoczęto coroczne odprawianie Nabożeństw Fatimskich

21.05 – I Komunia Święta

03.06 – Święcenia Kapłańskie Ks. Marcina Słodczyka – naszego parafianina

04.06 – Prymicje Ks. Marcina Słodczyka

01.10 – Bierzmowanie – Ks. Bp Piotr Skucha
2018

Rok 2018

20.05 – I Komunia Święta
2019

Rok 2019

19.05 – I Komunia Święta – dar ołtarza – Kremowa Kapa

02.06 – Ks. Kanonik Janusz Grela obchodził 45. rocznicę święceń kapłańskich.

23.08 – instalacja systemu audiowizualnego Serafin

23.11 – Bierzmowanie – Ks. Bp Piotr Skucha
2020

Rok 2020

I Komunia Święta (3 tury) ) – dar ołtarza – ozdobna obwoluta na Ewangeliarz
06.06 – 11.00
06.06 – 12.30
20.06 – 11.00
21.06 – Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Ks. Bp Grzegorza Kaszaka

26.10 – wyburzenie budynku służącego za dawną Kaplicę
2021

Rok 2021

13.06 – I Komunia Święta – dar ołtarza – zielona Kapa i 2 akolitki

27.08 – wikariuszem parafii po ks. Łukaszu Tkaczyku zostaje mianowany dotychczasowy wikariusz parafii Św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie – Ks. Adrian Piętka.

20.11 – Bierzmowanie Ks. Bp Piotr Skucha – dar ołtarza – Kapa i welon maryjny
2022

Rok 2022

29/30.03 – peregrynacja Krzyża Papieskiego i Relikwii Św. Jana Pawła II z racji 30-lecia istnienia diecezji sosnowieckiej

14.05 – I Komunia Święta – dar ołtarza – złota podstawa pod mszał.

26.06 – Wspólnota parafii dziękując, żegna Ks. Kanonika Janusza Grelę, który po 32 latach duszpasterzowania w naszej parafii odchodzi na zasłużoną emeryturę.

31.07 – instalacja nowego Proboszcza ks. Mirosława Sołtyska dokonana przez księdza dziekana Zbigniewa Bigaja jako delegata ks. Bp Grzegorza Kaszaka.

X – XII – Pomieszczenie zakrystii zostaje pomalowane i wyposażone w nowe meble

XI – w prezbiterium kościoła zostaje umieszczony nowy postument pod figurę św. Józefa
2023

Rok 2023

I – II– Krzyż w ołtarzu głównym oraz prezbiterium kościoła zostaje wyposażone w nowe oświetlenie lampami i reflektorami LED

13.05 – I Komunia Święta ( 40 dzieci ) – dar ołtarza – zestaw ołtarza na Boże Ciało

02.06 – Bierzmowanie Ks. Bp Piotr Skucha ( 55 osób ) – dar ołtarza – zestaw ołtarza na Boże Ciało

08.06 – Procesja Bożego Ciała ulicami: Spacerowa, Sienkiewicza, Orzeszkowej i Dziekana przy 4 nowych ołtarzach fundacji grup parafialnych.

24.09 – Odpust parafialny pod przewodnictwem bpa Zdzisława Błaszczyka – biskupa pomocniczego diecezji Rio de Janeiro z Brazylii oraz Jarmark Czeladzki w 387 rocznicę ustanowienia

22.11 – Peregrynacja ikony św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus z inicjatywy Zakonu Rycerzy Kolumba