Żywy Różaniec

Wspólnota Żywego Różańca jest to ruch religijny założony w XIX wieku przez Paulinę Jaricot – Francuzka , która w 1822 roku utworzyła dzieło powszechnej pomocy misjom , a cztery lata później powołała dla niego wielkie modlitewne zaplecze właśnie w postaci Żywego Różańca. Chciała uczynić różaniec modlitwą wszystkich i otoczyć nią cały świat.

Obecnie różaniec składa się z 20 tajemnic różańcowych , a więc jedna róża składa się z 20 osób , które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki i rozważania tajemnicy przydzielonej na dany miesiąc .Kiedy wszystkie osoby należące do jednej Róży wypełniają swoje zobowiązania , wówczas każdego dnia róża odmawia cały Różaniec i rozważane są wszystkie tajemnice. Kto zatem przynależy do Żywego Różańca, chociażby odmówił tylko jedną dziesiątkę Różańca , to każdego dnia w swojej róży uczestniczy w całym Różańcu , a także w odpustach i przywilejach , które Kościół złączył z taką formą modlitwy różańcowej. Do Żywego Różańca mogą należeć wszyscy. Na czele jednej Róży stoi zelator , który jest pełen gorliwości i zapału by nie tylko siebie , ale i pozostałych członków swojej Róży mobilizować do wytrwałej i systematycznej modlitwy.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

– odmawianie codziennie przynajmniej jednej tajemnicy różańca połączonej z rozważaniem

– częste przystępowanie do sakramentów świętych

– rozwijanie wewnętrznego nabożeństwa do Najświętszej Marii Panny

– pozostawanie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za Różę (zelatorem), zgłoszenie ewentualnej rezygnacji z przynależności do Róży.

 

Obowiązki osoby odpowiedzialnej za Różę – zelatora

– kontakt z członkami Róży

– czuwanie , aby wiadomo było w jakim porządku i komu w danym miesiącu przypada konkretna tajemnica

– czuwanie , by Róża posiadała pełny skład – 20 osób

– stała łączność między Różą a pasterzem wspólnoty

 

W Parafii Św. Archaniołów Wspólnota Żywego Różańca jest od samego początku istnienia naszej Parafii. Obecnie liczy 6 następujących Róż:

– Róża 1 Żywego Różańca – Św. Scholastyka

św. patronalne 10 luty

Joanna CHYNEK

– Róża 2 Żywego Różańca – Św. Faustyna

św. patronalne 5 październik

Janina PIKUŁA

– Róża 3 Żywego Różańca – Św. Anna

św. patronalne 26 lipiec

Henryka KOSMALA

– Róża 4 Żywego Różańca – Św. Magdalena

św. patronalne 22 lipiec

Grażyna MARCJAN

– Róża 5 Żywego Różańca – Św. Łucja

św. patronalne – 13 grudnia

Honorata KUKLA

– Róża 6 Żywego Różańca – Św. Barbara

św. patronalne – 4 grudnia

Danuta WIERZBICKA

Opiekunem duchowym Żywego Różańca w naszej Parafii jest ks.proboszcz Mirosław Sołtysek. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godzinie 9:00 po Mszy św. odbywają się spotkania członkiń i członków z księdzem Proboszczem. Wszyscy członkowie Żywego Różańca w swych modlitwach polecają Bogu siebie, swoich bliskich, parafię, Ojczyznę i świat. Zamawiają również msze św. w różnych intencjach. Wiele osób należących do Wspólnoty Żywego Różańca naszej Parafii to ludzie starsi , schorowani i dlatego jest pilna potrzeba tworzenia nowych Róż i ich uzupełniania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.

Akt ofiarowania siebie Matce Bożej:

Ciebie Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego,

Biorę sobie dzisiaj za Patronkę i Opiekunkę.

Proszę Cie pokornie, abyś we wszystkich potrzebach moich,

Teraz i w godzinę śmierci mojej ,wspierała mnie swoją pomocą. Amen.