APOSTOLAT MARGARETKA

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi. Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. I przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi Margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia. *Każda z osób modli się indywidualnie , tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. Zobowiązanie modlitewne obejmuje modlitwę za kapłanów i Koronkę Medziugorską. Koronka Medziugorska: Wierzę w Boga…, 7 x Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu… jest starą chorwacką modlitwą. Rekomenduje się jej odmawianie ze względu na to , że omawiany Apostolat został zainicjowany właśnie w Medziugorji jako odpowiedź na prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która z macierzyńską troską pragnie obdarzyć kapłanów – swoich drogich synów, duchową ochroną.

Zaleca się, aby:

– trzy pierwsze trójki odmawiać w intencji zwycięstwa Maryi,

– trzy następne o pokonanie szatana,

– zaś siódmą trójką za triumf Niepokalanego Serca Maryi!

Można też powiązać każdą z siedmiu trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu darów Ducha Świętego gdyż Niepokalana pragnie zanurzyć kapłanów w mocy Ducha Świętego. Grupa siedmiu osób składa wieczyste przyrzeczenie modlitwy , posługując się formułą: Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju w ramach Apostolatu MARGARETKA przyrzekam wieczystą modlitwę ks. (imię i nazwisko). Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. AMEN. Najważniejszą sprawą jest, aby przyrzeczenie zostało złożone w całkowitej wolności serca i ufności w Bogu, który nie odmawia niezbędnej pomocy dla dochowania wierności złożonemu przyrzeczeniu. Ważna uwaga: Ta sama osoba może należeć do wielu MARGARETEK np. za siedmiu kapłanów na jeden dzień tygodnia. Jest również możliwość zwielokrotnienia liczby kapłanów i objęcia modlitewnym wstawiennictwem w tym samym dniu tygodniu kilku kapłanów, lecz w tym przypadku należy odmówić przepisaną modlitwę oddzielnie za każdego z nich. MARGARETKA to wspaniałe dzieło Boże , które jest wyrazem miłości Maryi i Kościoła do swoich kapłanów. W naszej Parafii Św.Archaniołów powstały już pierwsze MARGARETKI. Ale potrzeba ich jak najwięcej! Poczujmy się odpowiedzialni za naszych Duszpasterzy! Podarujmy im największy skarb jaki mogą od nas otrzymać? Naszą nieustającą modlitwę! Przyłączmy się do tego wspaniałego dzieła Bożego! Wszystkich chętnych do podjęcia wieczystej modlitwy za kapłanów pracujących w naszej parafii i stworzenia w ich intencji licznych modlitewnych kwiatów – Margaretek. ZAPRASZAMY!!!! Modlitwa za kapłanów: O Jezu Boski Pasterzu , który powołałeś Apostołów , aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty , który pociągnąłeś ku sobie ks. (imię i nazwisko) uczyń go swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw , aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiar. Ty, o Panie , który żyjesz na wieki , aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim nowe horyzonty , by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był sola ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu. Święty Janie Pawle II , Patronie Apostolatu , Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecam. Proszę Cię , abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo Matko Kościoła strzeż go przed wszelkim złem. Amen.