1. Dziś przypada jedenasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. W prostych słowach, za pomocą przypowieści Pan Jezus przybliża rzeczywistość Bożego królestwa, do którego wszyscy jesteśmy zaproszeni. Dzisiejsza kolejna niedziela czerwca to zarazem III niedziela miesiąca i msza św. w intencji ofiarodawców wspierających naszą parafię o godz. 800.

1. Dziś przypada dziesiąta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Centrum każdej niedzieli jest Eucharystia, czyli pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jezus swoim nauczaniem i znakami, które czynił, daje zrozumieć, że przyszedł jako obiecany Mesjasz i Odkupiciel. Dzieła zbawienia dokonał przez krzyżową ofiarę, która jest ponawiana na ołtarzach całego świata. Może warto skorzystać z okazji i przyjść na Mszę Świętą

1. Dziś przypada dziewiąta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Liturgia słowa przypomniała o potrzebie świętowania dnia poświęconego dla Pana. Prawo Mojżeszowe mówiło o obowiązku, zaś Pan Jezus wskazał jeszcze głębszy, bo duchowy sens świętowania. Ma ono prowadzić do pomnażania dobra, do naszego ubogacenia i uświęcenia. Z racji I niedzieli miesiąca po każdej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu. Wyjątkowo zapraszamy członkinie Kół

1. Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, Wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach – wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy znak krzyża świętego. Niech zatem każdy znak krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy, niech będzie zawsze naszym odważnym wyznaniem wiary w Ojca, Syna, i Ducha Świętego – Jednego Boga w Trójcy Osób. Dziś kończy się okres

1. Obchodzimy dziś dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania. Tym samym kończymy obchody okresu wielkanocnego. To zarazem III niedziela miesiąca i msza św. w intencji ofiarodawców wspierających naszą parafię o godz. 1130.   2. W poniedziałek,

1. W dzisiejszą uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wyznajemy wiarę, że Pan Jezus wstąpił do nieba, by przygotować tam dla nas miejsce i tam nas wszystkich oczekuje. Dziś też przeżywamy uroczysty dzień Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej naszych dzieci z klas czwartych w czasie mszy św. o godz. 1130 . Módlmy się za nie, by miały ciągłe pragnienie spotykania się z Panem i

1. Dziś kolejna – szósta niedziela Wielkanocy. Pan Jezus wybiera i powołuje każdą i każdego z nas do bycia Jego uczniem, a jednocześnie świadkiem Jego nieskończonej miłości. Przez wzajemną miłość, którą będziemy sobie okazywać, najlepiej i najpełniej wypełnimy to zadanie, to przykazanie. Razem z Maryją chcemy prosić Pana o siły do realizacji tej misji, dlatego zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych

1. Dzisiaj piąta Niedziela Wielkanocna a zarazem ostatnia miesiąca kwietnia. Alegoria o winnym krzewie przypomina, jak ważne dla Jezusowego ucznia jest trwanie w zjednoczeniu ze swoim Mistrzem. Pamiętajmy o tym zawsze i wszędzie i nie zapominajmy nigdy o codziennej modlitwie i coniedzielnej Eucharystii, bo stąd czerpiemy siłę do pięknego i uczciwego życia. Po Mszy św. o godz. 1130 zapraszamy na spotkanie

1. W Ewangelii czwartej niedzieli Wielkanocy Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.   2. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w

1. Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Zmartwychwstały Pan Jezus, ukazując się swoim uczniom i przyjaciołom, dawał im dowody, że żyje. W przeznaczonym na dzisiaj fragmencie Ewangelii słyszymy o jednym z takich spotkań, a na kartach Pisma Świętego można znaleźć więcej takich opisów. W tę trzecią niedzielę Wielkanocy, obchodzoną w naszej ojczyźnie jako Niedzielę Biblijną, inaugurujemy w Polsce po raz  XVI Tydzień Biblijny,

1 2 3