Podstawą chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa jest stworzenie mężczyzny i kobiety przez Boga i powołanie ich do miłości. Ponadto, człowiek został stworzony na obraz Boga, który jest miłością, dlatego też nie może żyć bez miłości. Każdy z nas jest powołany do tego by uobecniał w świecie tę samą miłość którą został wpierw ukochany przez Boga. Już w Starym Testamencie w małżeństwie widziano analogię

1 2