ADORACJA W WIELKIM TYGODNIU
WIELKI   CZWARTEK 19.oo – 20.oo  –   Os. Dziekana bl. nr 1 20.oo – 21.oo  –   Os. Dziekana bl. nr 2 21.oo – 22.oo  –   Os. Dziekana bl. nr 3, 4, 5 WIELKI   PIĄTEK 9.oo – 10.oo  –   ul. Piaskowa 10.oo – 10.3o  –   Uczniowie SP 7 10.3o – 11.oo  –   ul. Daleka 11.oo – 11.3o  –   ul. Klonowa, Słowackiego i Krasickiego 11.3o – 12.oo  –   ul. Prosta i Wiejska 12.oo – 12.3o  –   ul. Robotnicza, Wiosenna, Jesienna i Zimowa 12.3o – 13.oo  –   ul. Stawowa, Matejki i Ks. Skorupki 13.oo – 13.3o  –   ul. Brzozowa, Jasna i lipowa 13.3o – 14.oo  –   ul. Pola i Orzeszkowej 14.oo – 14.3o  –   ul. Prusa, Rzemieślnicza 14.3o – 15.oo  –   ul. Sienkiewicza, Zapolskiej i Asnyka 15.oo – 15.3o  –   Modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia 15.3o – 16.oo  –   ul. Spacerowa i 27 Stycznia 16.oo – 16.3o  –   ul. Kopernika, Promyka i Zamiejska 19.3o – 20.oo  –   Grupa Uwielbienia i Młodzież 20.oo – 21.oo  –   bloki przy krzyżu 21.oo – 22.oo  –   Gorzkie Żale ( 3 części ) 22.oo – 23.oo  –   Os. Dziekana bl. nr 6, 7, 8 23.oo – 24.oo  –   Os. Dziekana bl. nr 9, 10, 11, 12 WIELKA   SOBOTA 8.oo – 9.oo    –   Margaretki 9.oo – 10.oo  –   Franciszkański Zakon Świeckich 13.oo – 14.oo  –   I Róża Żywego Różańca 14.oo – 15.oo  –   II Róża Żywego Różańca 15.oo – 16.oo  –   III Róża Żywego Różańca 16.oo – 17.oo  –   IV Róża Żywego Różańca 17.oo – 18.oo  –   V Róża Żywego Różańca 18.oo – 19.oo  –   VI Róża Żywego Różańca 19.oo – 20.oo  –   Os. Norwida