LIST Z SOSNOWIECKIEJ CARITAS
Drodzy Diecezjanie!
Za zgodą Księdza Arcybiskupa Adriana Galbasa SAC, administratora apostolskiego diecezji sosnowieckiej, jako dyrektor naszej diecezjalnej Caritas, pragnąłem skierować do Was słowo, nie przypadkowo w tym dniu, bowiem dzisiaj w Kościele przeżywamy XXXII Światowy Dzień Chorego. Papież Franciszek swoje orędzie na ten dzień rozpoczyna słowami z Księgi Rodzaju „nie jest dobrze, by człowiek był sam” (Rdz 2,18), a następnie przypomina, że „jesteśmy stworzeni do miłości, jesteśmy powołani do komunii i braterstwa” i zachęca nas, byśmy troszczyli się o tych, „którzy cierpią i są samotni, być może zepchnięci na margines i odrzuceni”, bowiem „chorzy, słabi, ubodzy są w sercu Kościoła i muszą być także w centrum naszej ludzkiej uwagi oraz duszpasterskiej troski”.

Tyś moją radością (Ps 33 (32), 22)

Wsłuchując się w głos Ojca Świętego, nie sposób nie odnieść wrażenia, iż opisuje on również cele i zadania Caritas – instytucji charytatywnej Kościoła katolickiego i największej organizacji społeczno-charytatywnej w Polsce. Caritas Diecezji Sosnowieckiej realizuje swoją działalność poprzez ręce 128 pracowników, a także wolontariuszy zgromadzonych w 47. oddziałach Parafialnych Zespołów Caritas, jak i w 84. Szkolnych Kołach Caritas, które gromadzą prawie 2 tysiące młodych ludzi z terenu naszej diecezji.
To właśnie dzięki nim możliwe jest niesienie wielowymiarowej pomocy osobom wykluczonym, ubogim, idącym przez życie z różnego rodzaju deficytami. Celem Caritas Diecezji Sosnowieckiej jest działalność charytatywna i humanitarna obejmująca potrzeby zarówno duchowe, jak i materialne człowieka. Nasza działalność wypływa bowiem z ewangelicznego przykazania miłości i ma na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę, czy przekonania. To prawda, głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie, ale ogromną wagę przywiązujemy również do opieki nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, pomagamy także uzależnionym, chorym i samotnym.
Z myślą o chorych Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Będzinie w roku ubiegłym zapewniła opiekę 51 osobom. Natomiast Stacja Opieki i Rehabilitacji w Sosnowcu przyszła z pomocą 1284 pacjentom, zapewniając im właściwą rehabilitację jak i również wypożyczając sprzęt medyczny. Ponadto szereg codziennych uczynków miłosierdzia względem bliźniego podejmują Parafialne Zespoły Caritas oraz Szkolne Koła Caritas. Ich wsparcie jest nie do przecenienia, za co serdecznie dziękuję wolontariuszom i ich opiekunom.
Dla naszych seniorów prowadzimy w Olkuszu Dzienny Dom Senior+, który każdego dnia zapewnia opiekę 30 osobom. W tym mieście prowadzimy również jadłodajnię dla ubogich, która wydaje ponad 50 ciepłych posiłków dziennie. Widząc, jak ogromnie potrzebna jest taka pomoc, pod koniec roku 2022 podjęliśmy kroki, aby podobna kuchnia powstała też na terenie Zagłębia, z której mogliby korzystać mieszkańcy Będzina, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i innych miast.
W październiku 2023 roku podpisaliśmy umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na budowę budynku kuchni Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Będzinie. Prace projektowe są już finalizowane, wkrótce rozpoczniemy budowę, którą z Boża pomocą i wsparciem ludzi pragniemy zakończyć w 2025 roku.

Czyńcie wszystko na chwałę Bożą (1 Kor 10,31)

„Czyniąc wszystko na chwałę Bożą”, nie zapominamy o naszych najmłodszych. Z myślą o nich realizujemy programy o nazwie: Skrzydła oraz Dwa Talenty. Dzięki darczyńcom wspieramy uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej potrzebują pomocnej dłoni, by rozwijać swoje zdolności. W ciągu ubiegłego roku objęliśmy comiesięczną pomocą 51 dzieci, a na ich stypendia przeznaczyliśmy 84 tys. zł. W czasie wakacyjnym zorganizowaliśmy wypoczynek dla grupy 205 dzieci i młodzieży. Koszt organizacji kolonii wyniósł około 370 tys. zł. Natomiast nasi najmłodsi diecezjanie mogą uczęszczać do Niepublicznego Przedszkola Radosna Wyspa, które prowadzimy w Sosnowcu.
W prowadzonym przez nas Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu w roku 2023 udzieliliśmy schronienia 21 matkom i 31 dzieciom. Pozbawione dachu nad głową, często zagrożone wykluczeniem społecznym, będące w kryzysie i bez środków do samodzielnego życia, dzięki pomocy Caritas Diecezji Sosnowieckiej otrzymały dach nad głową, ciepłe posiłki, wsparcie duchowe oraz szybką i merytoryczną pomoc specjalistów. Pamiętając o wielkim trudzie wychowawczym wszystkich mam, co roku organizujemy koncert pt. „Gramy dla Mamy”. Środki pozyskane z biletów/cegiełek przeznaczamy na utrzymanie wspomnianego domu. W tym roku koncert odbędzie się w poniedziałek 20 maja w Hali Widowiskowo-Sportowej „Będzin Arena”, a gwiazdą wieczoru będzie Paweł Domagała. Już dziś bardzo serdecznie zapraszam na koncert wszystkich, a szczególnie mamy! Więcej informacji o tym wydarzeniu przekażemy wkrótce.

Jeśli zechcesz, możesz… ( Mk 1, 40)

Do zadań Caritas Diecezji Sosnowieckiej należy nie tylko niesienie pomocy osobom potrzebującym, ale również zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną. Dlatego też w październiku ubiegłego roku w Czeladzi otworzyliśmy Zagłębiowskie Centrum Wolontariatu, którego celem jest promowanie działania na rzecz drugiego człowieka poprzez zwiększenie aktywności społecznej, nie tylko młodzieży i studentów, ale również osób dorosłych, także seniorów. W Zagłębiowskim Centrum Wolontariatu są już organizowane szkolenia przygotowujące wolontariuszy do pracy, spotkania o charakterze formacyjnym, akcje charytatywne i edukacyjne, wyjazdy studyjne, seminaria. Jeśli zechcecie, możecie do nas dołączyć! Gorąco do tego zachęcam!
To właśnie poprzez ręce naszych wolontariuszy w roku ubiegłym rozdaliśmy ponad 413 tysięcy ton żywności za prawie 7 min zł. W ramach programów żywnościowych całoroczną opieką otaczamy 8 tys. osób z terenu naszej diecezji. Dla najuboższych przekazaliśmy 250 kart na zakupy do Biedronki o łącznej wartości 495 tys. zł.
Dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy w 2023 roku wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak. Na ile mogliśmy, wspieraliśmy pątników, aby nie ustali w drodze, pokrzepiając ich ciała. Korzystając z okazji, bardzo dziękuję Dyrektorowi Pielgrzymki Ks. Pawłowi Traczowi, za owocną współpracę. Dziękuję przy tej okazji również pracownikom Caritas, którzy zmieniali swoje urlopy, bo chcieli być bliżej Was. Z pragnienia bycia bliżej naszych Przyjaciół zrodził się też pomysł publikowania podcastów, które zatytułowaliśmy „Bliżej Caritas”, w których chcemy przybliżać naszą pracę i nas samych, abyście przez to i Wy byli bliżej Caritas. Serdecznie zachęcam do śledzenia nas na Facebooku i stronie internetowej.

Jezus… wyciągnął rękę… ( Mk 1, 41)

Drodzy Przyjaciele naszej diecezjalnej Caritas! Poza pomocą podawaną w liczbach, Wasza wyciągnięta dłoń przekłada się na coś, czego nie jestem w stanie przekazać ani tym listem, ani opublikować w mediach społecznościowych. Są to uśmiechy, słowa wdzięczności, a bardzo często też i łzy wzruszenia naszych podopiecznych. Te wszystkie działania były możliwe dzięki Waszej ogromnej pomocy modlitewnej i finansowemu wsparciu. Dziękuję za każdy Wasz grosz wrzucony do puszki, za każdy przelew na nasze konto. Wielu bowiem z Was wspiera nas regularnie i bez rozgłosu.
Składam słowa wdzięczności wszystkim Kapłanom, którzy, bardzo często w sposób prywatny i cichy, wspierają akcje charytatywne inicjowane poprzez Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
Dziękując za każdy odruch serca, zwracam się do Was z ogromną prośbą o przekazanie 1,5% podatku za rok 2023, aby Caritas Diecezji Sosnowieckiej mogła dalej wspierać osoby najbardziej potrzebujące. Bez Waszej pomocy nasze działania nie będą możliwe.
W imieniu własnym, pracowników, wolontariuszy i podopiecznych Caritas Diecezji Sosnowieckiej z całego serca dziękuję za chrześcijańską wspólnotę miłości.
Z darem modlitwy i wdzięcznością
ks. Przemysław Szot 
Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej