OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO PONIEDZIAŁEK 25.12.2023r.
8:00 W int. Parafian
10:00 1. Za + Jadwigę SEKUŁA w 6 r. śm. – od dzieci i wnuków
2. Za + Tadeusza GAS – msza gregoriańska
11:30 1. W int. Joasi ADAMCZYK z ok. 8 r. ur. o. zdrowie, Boże bł., opiekę MB – od Rodziców i brata
2. W int. małżonków Czesławy i Mieczysława SZAFRAŃSKICH w 65 r. ślubu – od córki z mężem i wnuczka z żoną
18:00 Za + Teresę i Józefa MARZEC, zm. z Rodz. MARCÓW, KRZYŻAKÓW i SZCZEPAŃSKICH – od córki z Rodziną i syna
ŚW. SZCZEPANA I MĘCZENNIKA WTOREK 26.12.2023r.
8:00 Za + Krystynę MYSIOR w 20 r. śm. – od córki z mężem i dziećmi
10:00 Za + Henryka FILIPIAK w 28 r. śm., Mariannę i Aleksandra FILIPIAK, Stanisławę i Marcina, Władysława SOBCZYK
11:30 1. Za + Natalię KULA w 3 r. śm. , Tadeusza KULA – od córki Ewy z Rodziną
2 . W int. Tymona KLUCZEWSKIEGO z ok. 1 r. ur. o zdrowie, Boże bł., opiekę NMP i św. Patronów – od Rodziców, Dziadków i wujka Adriana
18:00 Za + Tadeusza GAS – msza gregoriańska
ŚRODA 27.12.2023r.
7:00 Za + Tadeusza GAS– msza gregoriańska
18:00 Za + Stanisława KOWALCZYK – od sąsiadów z ul. Dziekana 1
CZWARTEK 28.12.2023r.
7:00 Za + Czesławę i Stanisława KRĘŻEL
18:00 Za + Tadeusza GAS – msza gregoriańska
PIĄTEK 29.12.2023r.
7:00Za + Tadeusza GAS – msza gregoriańska
18:00Za + Barbarę KWAŚNIAK – od syna Artura z Rodziną
SOBOTA 30.12.2023r.
7:00 Za + Tadeusza GAS – msza gregoriańska
18:00 Za + Kazimierę, Leona, Edwarda BIENIAS vel DZIEWIĘCKI
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 31.12.2023r.
8:00 Za + Tadeusza GAS – msza gregoriańska
10:00 Za + Wacława w 21 r. śm., Annę CHMURSKICH, Aleksandra JADCZYK
11:30 Za + Mariannę SOBCZYK – od Adama i Ani Kowalczyk
18:00 Msza św. dziękczynna na zakończenie 2023 roku z prośbą o łaski na Nowy Rok 2024