CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA I KOLĘDA
W naszej parafii tak jak w zeszłym roku wizyta duszpasterska zwana popularnie kolędą, będzie się odbywała w sposób tradycyjny, czyli w formie odwiedzin duszpasterzy w ich domach po świętach Bożego Narodzenia. Czym jest wizyta duszpasterska i czemu ona służy? Kolęda umożliwia kapłanom bliższe poznanie swoich wiernych, ich spraw, problemów z jakimi się borykają, ale także daje okazję do rozmowy o uczestnictwie we Mszy św., katechezie dzieci oraz problemach i troskach rodziny. Istotą tego spotkania jest przede wszystkim wspólna modlitwa i wzajemne poznanie kapłanów z parafianami. Nie ma żadnych wytycznych z Ministerstwa Zdrowia, a zatem nie ma podstaw, by ograniczać wiernym udział we Mszach świętych, czy też ograniczać wizyty kolędowe. Plan kolędy zostanie podany 25 grudnia w ogłoszeniach, w gazetce parafialnej, na stronie internetowej parafii i na facebooku. Życzymy wszystkim parafianom dobrego przeżycia czasu świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym i we wspólnocie parafialnej i do spotkania w czasie kolędy. Wasi duszpasterze.