SŁOWO ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ