Jarmark Czeladzki 1636 – 2023
W niedzielę 24 września 2023, w uroczystość odpustową naszej czeladzkiej parafii miał również miejsce kolejny po 387 latach czeladzki starodawny jarmark.
Patronat honorowy nad Jarmarkiem Czeladzkim 2023 sprawowali:
– Starosta Będziński Pan Sebastian Szaleniec – Burmistrz Czeladzi Pan Zbigniew Szaleniec  Starostwo Powiatowe w Będzinie opłaciło występ grupy rycerzy Miasto Czeladź opłaciło częściowo występ muzyczny Rycerze Kolumba z Czeladzi wsparli imprezę bardzo ważną pomocą transportową Chleb ufundowała piekarnia GRYC z Sosnowca Dziękujemy wszystkim wolontariuszom skupionym wokół parafii za pomoc w przygotowaniach tejże imprezy Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą uświetnili dzisiejszy Jarmark Czeladzki. Serdecznie dziękujemy. Nasze podziękowania kierujemy dla ks. Proboszcza Mirosława i ks. Adriana za pomoc we współorganizacji imprezy.