PRZYPOMNIENIE – Ofiary na odbudowę kościoła
Zgodnie z decyzją bp. Grzegorza Kaszaka taca zebrana w niedzielę 2 lipca we wszystkich kościołach Diecezji Sosnowieckiej zostanie przeznaczona na odbudowę spalonego kościoła św. Floriana w Sosnowcu. Bóg zapłać!
Wciąż można także przekazywać pomoc przelewem na konto parafialne: Bank PKO BP SA 30 1020 2498 0000 8802 0018 8060.
Ani Parafia, ani Diecezja nie organizuje zbiórek internetowych. Uwaga na próby wyłudzeń