ELEKTROŚMIECI Z MISJĄ
Podobnie, jak w latach ubiegłych nasza diecezja i parafia włącza się w zbiórkę elektrośmieci, z której część dochodu przeznaczona jest na pomoc polskim misjonarzom. Zbiórka ta odbędzie się w dniach 29 i 30 czerwca do godz. 15.00. W praktyce oznacza to, że zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny możemy składać obok garaży na placu plebańskim, przy wejściu do śmietnika. Od kilku lat we współpracy z parafiami większości diecezji w Polsce Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” oraz firma Green Office Ecologic – która zajmuje się zbiórką i utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podejmuje się po raz kolejny zadania na terenie diecezji. Odzysk surowców pochodzących z demontażu zebranego sprzętu, pozwala na gromadzenie środków finansowych, dzięki którym możemy wspierać projekty Kościoła – głównie misyjne.
W latach 2015-2016 we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, przeprowadziliśmy akcję zbiórki elektroodpadów w parafiach 38 diecezji. Ta współpraca pozwoliła pozyskać środki finansowe, dzięki którym dotarliśmy do najbardziej potrzebujących ludzi na całym świecie.
Obecnie od grudnia 2016 pragniemy kontynuować tę ideę w ramach wspólnego projektu z Stowarzyszeniem Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” (www.pro-missio.org) w zakresie zbiórki elektrośmieci, dzięki czemu mamy nadzieję na realizację jeszcze większej ilości projektów misyjnych niż do tej pory.
Nasze projekty pomocowe realizujemy w porozumieniu z Przewodniczącym Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP oraz z naszymi partnerami np. Zgromadzeniem Sióstr MB Loretańskiej. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy.
W tym roku prosimy o ponowne przyłączenie się do naszej akcji.
Biuro Akcji: 83 341 75 94 wew. 21
Telefon dyżurny w dniu zbiórki: 663 991 777
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” ul. Spółdzielcza 6c, 21-532 Łomazy Green Office Ecologic Sp. z.o.o.
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
Pełna treść ogłoszenia dostępna tutaj