Niedziela Biblijna
Pod hasłem “Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego” 23 kwietnia w Kościele katolickim obchodzona będzie Niedziela Biblijna i 7. Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tym roku do lektury została wybrana Ewangelia według św. Marka
Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna jednocześnie Tydzień Biblijny. Celem jest zwrócenie uwagi wiernych na moc Słowa Bożego, które może stać się drogowskazem na drodze chrześcijańskiego życia.
Biblia to Księgi Starego i Nowego Testamentu. Stary i Nowy Testament tworzą razem Biblię (Pismo Święte). Księgi Starego Testamentu przedstawiają stworzenie świata, losy narodu izraelskiego i przymierza, jakie przez Mojżesza i Abrahama zawarł z nim Bóg – Jahwe, oraz pisma proroków. Składa się z 46 ksiąg. Nowy Testament obejmuje Ewangelie, Dzieje Apostolskie oraz Apokalipsę. Składa się z 27 ksiąg. Przez wieki Biblia była natchnieniem dla artystów. Malarze, rzeźbiarze, kompozytorzy, twórcy literatury i filmu do dziś nawiązują do Pisma Świętego. Biblia, uważana dziś za księgę nad księgami powstawała przez 1500 lat.
Język Biblii:
Stary Testament został spisany po hebrajsku, aramejsku i grecku (oryginały zaginęły). Nowy Testament spisano w języku greckim. Niektóre fragmenty po aramejsku.
Tłumaczenia Biblii:
Pierwsze greckie tłumaczenie to Septuaginta (tłumaczenie siedemdziesięciu) – III – IV w. pne. Pierwsze łacińskie tłumaczenie to Wulgata – koniec IV w. n. e. przekład św. Hieronima. Polskie tłumaczenie Biblii to Biblia Jakuba Wujka. W latach sześćdziesiątych powstała Biblia Tysiąclecia – w Polsce najbardziej popularna i najbardziej poczytna – przez lata doczekała się już kilku poprawionych wydań. Istnieją ponadto tłumaczenia Biblii: Poznańska, Biblia bpa Romaniuka czy Edycja św. Pawła. Nade wszystko Biblia jest Księgą życia.

Pamiętajmy, że bez Biblii nie można zrozumieć otaczającego nas świata, nie można zrozumieć samego siebie…