Życzenia Świąteczne – Wielkanoc 2023
Drodzy Czeladzcy Parafianie! Tam, gdzie brakuje miłości, ludzie przeświadczeni o swojej racji toczą wojny i wzniecają kłótnie.
Jednakże zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa niesie nam wszystkim ogromną radość, śmierć została pokonana – nie do niej, lecz do życia należy ostatnie słowo.

Życzymy, aby ten niepojęty przez ludzki rozum fakt był dla nas źródłem wiary i mocy, która przemieni nasze życie. Niech będzie światłem, które rozświeci mroki naszego codziennego bytowania na ziemi. A nadziei na przyszłe życie, bez cierpienia, problemów i kłopotów, niech dodają słowa Zbawiciela:
… a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą
na zmartwychwstanie życia
(J 5,29).

Życzymy z całego serca, by Święta Zmartwychwstania Pańskiego upłynęły w niezmąconej radości. Niech Zmartwychwstały Chrystus umacnia naszą wiarę, udoskonala nadzieję, rozpala miłość i napełnia nasze serca pokojem. Niech Boski Zbawiciel użycza darów, które wysłużył przez swoja mękę i błogosławi na każdy dzień.

Życząc „Wesołego Alleluja”
z darem modlitwy i pamięci.
Wasi Duszpasterze!