Wieczór Uwielbienia – Luty 2023
Dzisiejszy Wieczór Uwielbienia był niezwykły i wyjątkowy. Wspólnie z naszą wspólnotą parafialną modliliśmy się nad prześladowanymi Chrześcijanami na całym świecie. Obecnie ma miejsce największe prześladowanie chrześcijan w historii. Według obecnych szacunków, w 50 krajach, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani, około 360 milionów chrześcijan spotyka się z bardzo wysokim lub ekstremalnym poziomem prześladowań i dyskryminacji za wyznawanie Jezusa Chrystusa.
Dziekujęmy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie naszego wspólnego wieczoru a także zachęcamy do obecności w kolejnych Wieczorach Uwielbienia.