Pierwszo – czwartkowe uwielbienie

W dniu 6 pażdziernika 2022 po raz kolejny w naszej wspólnocie parafialnej Uwielbialiśmy Chrystusa Eucharystycznego.