1. W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość.   2. Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W liturgii Kościół

1. Ostatnia czwarta niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie, żeby Pan Jezus mógł się spotkać z nami w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.

1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.  2. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę Bożego wcielenia podczas Mszy Świętej roratnej

1. W drugą niedzielę Adwentu przeżywamy  Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie. Już po raz XXIII wspieramy modlitwą i ofiarami wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. Ofiary materialne możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła. Po mszy św. o godz. 8:00 zapraszam  członkinie Żywego Różańca i III Zakonu Św. Franciszka na wspólne spotkanie i zmianę tajemnic różańcowych. Po

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski,  któremu przyświeca hasło: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W czasie mszy św. o godz. 8:00 zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy nabywaniu opłatków będą przeznaczone na ogrzewanie naszego kościoła. Opłatki w tym roku można osobiście nabyć w zakrystii oraz

1. Dzisiaj przypada trzydziesta czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym, a zarazem jest to – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do

1. Dzisiaj przeżywamy trzydziestą trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku. Żyjemy w czasach ostatecznych. Świat się zmienia, lecz słowo Boga trwa na wieki. Każdy nasz udział w Eucharystii jest wyrazem naszej czujności, ufności i gotowości na spotkanie z Panem.  2. W drugą niedzielę listopada od 2009 roku obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku pomagamy  Kościołowi na Ukrainie.

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość. Po mszy św. o godz. 8:00 zapraszam  członkinie Żywego Różańca i III Zakonu Św. Franciszka na wspólne spotkanie i zmianę tajemnic różańcowych. Po każdej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu.   2.

1. Dzisiaj przeżywamy trzydziestą pierwszą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Każda Eucharystia, w której uczestniczymy, jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa i przedsmakiem wiecznej chwały. Sprawując święte obrzędy, dotykamy rzeczywistości nieba. Dzisiaj modlimy się, aby Bóg pomnożył w nas działanie swej mocy i przygotował nas swoją łaską do życia wiecznego (modlitwa po Komunii). 2. W naszej parafii przeżywamy tzw. niedzielę powołaniową. To

1. Dziś przeżywamy 30. niedzielę zwykłą w ciągu roku, która zarazem rozpoczyna ostatni pełny tydzień października – miesiąca różańcowego. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się na różańcu w intencjach swoich bliskich? Czy udało

1 2