1. W drugą niedzielę Adwentu przeżywamy  Dzień Solidarności z Kościołem na Wschodzie. Już po raz XXIV wspieramy modlitwą i ofiarami wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. Ofiary materialne możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła.   2. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę Bożego wcielenia podczas Mszy Świętej roratnej codziennie o  godz. 1800 oprócz soboty. Zapraszamy dorosłych, młodzież

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski,  któremu przyświeca hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. W czasie mszy św. o godz. 800 zostały poświęcone opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy nabywaniu opłatków będą przeznaczone na ogrzewanie naszego kościoła. Opłatki w tym roku można osobiście nabyć w zakrystii lub

1. Dzisiaj przypada trzydziesta czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym, a zarazem jest to – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W odnowionej liturgii Kościół uroczystość tę obchodzi w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.   2. W drugą niedzielę listopada od 2009 roku obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. w tym roku wsparciem chcemy objąć cały Bliski Wschód składając ofiary do puszek po każdej mszy

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość. Po mszy św. o godz. 800 zapraszam  członkinie Żywego Różańca i III Zakonu Św. Franciszka na wspólne spotkanie i zmianę tajemnic różańcowych. Po każdej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu. Od dzisiejszej

1. Dziś przeżywamy 30. niedzielę zwykłą w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że przez tę modlitwę możemy wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym. W dniu dzisiejszym do puszki

1. Dziś przeżywamy 29. niedzielę zwykłą w ciągu roku, która zarazem rozpoczyna ostatni pełny tydzień października – miesiąca różańcowego. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Warto zadać sobie pytania: Czy choć raz w tym miesiącu modliłem się na różańcu w intencjach swoich bliskich? Dzisiaj również

1. Dziś – dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku. Wspólnie modlimy się, aby nasza wola była zawsze oddana Bogu i abyśmy szczerym sercem służyli Bożemu majestatowi. To zarazem III niedziela miesiąca i msza św. w intencji ofiarodawców wspierających naszą parafię o godz. 800.   2. Dzisiejsza niedziela to kolejny XXIII Dzień Papieski pod hasłem „Św. Jan Paweł II – Cywilizacja

1. Dzisiaj przeżywamy dwudziestą siódmą niedzielę zwykłą w ciągu roku. We wspólnocie ludu Bożego modlimy się, aby dobry Bóg pobudzał nas swoją łaską do pełnienia dobrych uczynków. Niech udział w Eucharystii będzie dla nas pomocą w wypełnianiu tego zadania.   2. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i trudnych doświadczeń.

1. Dziś przypada pierwsza niedziela października. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w naszym kościele codziennie o godz.1730. Zachęcamy do udziału w nich każdego, w sposób szczególny  dzieci i młodzież z naszej parafii. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”

1 2 3 7