Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce Ap 12,1 Sześć spotkań z Matką Bożą w Fatimie, zakończyło się jednym z największych cudów, jakie odnotowała historia. Taniec słońca, był najbardziej spektakularną manifestacją mocy Bożej w całych dziejach Kościoła. Maryja objawiła się w Fatimie jako Niewiasta Apokaliptyczna, Niewiasta obleczona w słońce. To biblijny, tajemniczy obraz opisany przez św. Jana

„O mój Jezu…zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba” W potocznym rozumieniu tajemnica to sekret, którego nie należy ujawniać. Biblijne misterium oznacza niewiadomą, która jednak wraz z upływem czasu staje się jawna. Pan Bóg kocha tajemnice. Mimo rozwoju nauki i techniki, tajemnicą nadal są owiane początki świata i człowieka. Do określonego momentu historii zbawienia, nawet dla aniołów

„Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ, MARYJO…” Sierpień z wielu względów możemy nazwać miesiącem maryjnym. Korzystając z pełni lata i okresu wakacji, wielu naszych rodaków decyduje się na udział w pieszej pielgrzymce na Jasna Górę lub do innego maryjnego sanktuarium. Najwytrwalsi pątnicy, wyruszający do Częstochowy z najdalszych stron Polski, pokonują pieszo nawet ponad sześćset kilometrów. Jak zgodnie twierdzą pielgrzymi: piękno ojczystej

„NIECH WSZYSCY NOSZĄCY SZKAPLERZ…WIDZĄ W NIM OZNAKĘ POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI” św. Jan Paweł II Kiedy podczas upalnego lata usłyszymy słowo: karmel, prawdopodobnie pomyślimy najpierw o lodach, albo o jakiejś polewie do deserów o smaku palonego cukru. Na kartach Pisma Świętego, Karmel to nazwa pewnej góry w Ziemi Świętej, na pograniczu Samarii i Galilei. Już od starożytności słynęła z

„NIGDY CIĘ NIE OPUSZCZĘ, MOJE NIEPOKALANE SERCE BĘDZIE TWOJĄ UCIECZKĄ I DROGĄ, KTÓRA ZAPROWADZI CIĘ DO BOGA” Matka Boża do Łucji Fatima, 13 czerwca 1917r. 6 czerwca minęło 20 lat od pamiętnej wizyty Jana Pawła II w Zakopanem oraz poświęcenia sanktuarium fatimskiego na Krzeptówkach. W tym szczególnym miejscu, nazywanym Polską Fatimą, w świątyni wybudowanej jako wotum za ocalenie papieża z

„ZAWIERZAJĄC SIĘ PO SYNOWSKU MARYI, CHRZEŚCIJANIN PRZYJMUJE MATKĘ CHRYSTUSA I WPROWADZĄ JĄ W TO WSZYSTKO, CO STANOWI JEGO WŁASNE ŻYCIE”. „JESTEM CZŁOWIEKIEM ZAWIERZENIA” św. Jan Paweł II Obok nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca (o którym mowa była w poprzedniej katechezie) Akt poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, stanowi istotę fatimskiego orędzia i dlatego jego proklamowanie przez papieża było koniecznym

„Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy na serce” 1 Sm 16,7 Gdy w 1917 roku Łucja, Hiacynta i Franciszek po raz pierwszy zobaczyli w Fatimie Matkę Bożą, kult Jej Niepokalanego Serca nie był w Kościele zjawiskiem nowym, natomiast objawienia fatimskie bardzo mocno przyczyniły się do jego rozpowszechnienia. Już w 1942 roku, w 25 rocznicę objawień,

BYLIŚMY ODKUPIENI KRWIĄ, CZY MOŻEMY SIĘ ZBAWIĆ NIE CIERPIĄC?św. Brat Albert Chmielowski Symbolicznym posypaniem głów popiołem w Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Po raz kolejny w naszym życiu podarowany został nam czas szczególnej łaski, okazja do wewnętrznego oczyszczenia, odnowienia, wyzwolenia serca. Nawrócenie jest zawsze łaską. Objawienie biblijne nas przekonuje, że Pan Bóg po sytuacjach grzechu zawsze wykonuje pierwszy krok

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1, 43) Objawienia maryjne Św. Łukasz, który jako jedyny ewangelista opisał nam scenę nawiedzenia, przekazał wymowne pytanie, które zadała zaskoczona Elżbieta na widok przyszłej Matki Mesjasza: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” Maryja przybyła do Elżbiety, ponieważ została powiadomiona przez anioła podczas zwiastowania,

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1-2) JEDNO OBJAWIENIE PUBLICZNE I WIELE OBJAWIEŃ PRYWATNYCH W historii rajskiej człowiek był w ustawicznym kontakcie z Bogiem i nie potrzebował specjalnych objawień. Dopiero grzech zerwał tę spontaniczną więź stworzenia ze Stwórcą. Odtąd raj pozostał