16 czerwca w Domu SZILO w Czeladzi odbyła się Konferencja Księży Dziekanów Diecezji Sosnowieckiej. Obradom przewodniczył bp Grzegorz Kaszak, a debaty dotyczyły zagadnień duszpasterskich, katechetycznych oraz gospodarczo-ekonomicznych zarówno w wymiarze diecezjalnym, jak i parafialnym. Sosnowiecki ordynariusz wręczył również dekrety powołujące kapłanów diecezji sosnowieckiej na nowe parafie i stanowiska. Poniżej publikujemy wybrane nominacje na urzędy i stanowiska. Nominacje na urząd proboszcza:

Jak dziękować, to przede wszystkim Panu Bogu… Zapraszamy na liturgiczne zakończenie Roku Szkolnego. Chcemy w czasie Mszy św. wspólnie dziękować za dziesięć minionych miesięcy i prosić o dobre wakacje. Wcześniej zapraszamy do pojednania się w sakramencie pokuty czyli spowiedzi. Prosimy, przekażcie tę informacje swoim kolegom i koleżankom oraz rodzicom. 18 czerwca (niedziela) godz. 11.30w kościele okazja do spowiedzi. 23 czerwca (piątek) godz.

Zapraszamy w czwartek o 18.00 na Mszę św. i procesję do czterech ołtarzy (jeśli pogoda pozwoli) na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po procesji poświęcenie kwiatów, ziół i młodych gałązek.W tradycji Kościoła każda oktawa jest czasem kolejnych ośmiu dni (łac. octavus – ósmy) od uroczystości, którą w liturgii świętujemy niczym jeden dzień. Ma to podkreślać wyjątkowy charakter określonej prawdy wiary oraz

Tradycyjnie w dzień uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Bożego Ciała wyruszyliśmy z Najświętszym Sakramentem na ulice naszej parafii. Przy każdym z czterech ołtarzy po odśpiewaniu tekstów ewangelii towarzyszył nam komentarz nawiązujący do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Przy I ołtarzu temat: Eucharystia dana i zadana Kościołowi. Przy II ołtarzu temat: Kościół posłany do świata. Przy

Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim. Uroczystość, która wyrosła na podłożu adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest

W dniu 2 czerwca 2023 roku, podczas Mszy świętej o godz. 18:00 z rąk Ks. Bp Piotra Skuchy 55 uczniów z klas 8 i 7 przyjęło Sakrament Bierzmowania. Niech Duch Święty umacnia Was do mężnego wyznawania Wiary.

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: “Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski.Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII

W dniu dzisiejszym modliliśmy się w kolejną rocznicę święceń kapłańskich ks. Proboszcza i ks. Adriana. Bóg zapłać Żywemu Różańcowi, III Zakonowi św. Franciszka, Margaretkom i wszystkim naszym Drogim Parafianom.

1 3 4 5 6 7 9