Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy z przekazów Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca – jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj – jako wzór i patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu,

Niedziela, 30 kwietnia, obchodzona w Kościele jako niedziela Dobrego Pasterza, jest 60 Światowym Dniem Modlitwy o Powołania. Papież Franciszek w orędziu napisał m.in. “Powołanie jest darem i zadaniem, źródłem nowego życia i prawdziwej radości. Niech inicjatywy modlitewne i animacyjne, związane z tym Dniem, wzmocnią świadomość powołaniową w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych i wspólnotach życia konsekrowanego, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych. Niech

Największa w Polsce bezpłatna gazeta ewangelizacyjna „Dobre Nowiny” staje w obronie św. Jana Pawła II. – Papież mówił do nas i za nas. Dziś my musimy mówić za niego – powiedział KAI Andrzej Sobczyk z krakowskiego Stowarzyszenia Rafael, które jest wydawcą gazety.Jak podkreśla Sobczyk, redakcja czasopisma nie mogła nie zareagować na oskarżenia św. Jana Pawła II poprzez nierzetelnie zebrane i

Pod hasłem “Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego” 23 kwietnia w Kościele katolickim obchodzona będzie Niedziela Biblijna i 7. Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tym roku do lektury została wybrana Ewangelia według św. Marka Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest jako Niedziela Biblijna. Rozpoczyna jednocześnie Tydzień Biblijny. Celem jest zwrócenie uwagi wiernych na moc Słowa Bożego, które może

Kościół katolicki obchodzi w pierwszą niedzielę po Wielkanocy ustanowione przez Jana Pawła II Święto Miłosierdzia Bożego. Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami skromnej zakonnicy ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Faustyny Kowalskiej, której w 1935 roku objawił się Jezus, polecając jej by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu. 17 sierpnia 2002 r., podczas pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II

Ciemnica to ozdobiona okolicznościowa kaplica lub ołtarz do przechowywania Najświętszego Sakramentu od Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do liturgii Wielkiego Piątku. Przygotowuje się ją we wszystkich kościołach parafialnych. Upamiętnia uwięzienie Chrystusa przed śmiercią. Geneza Ołtarza Wystawienia jest bardzo praktyczna: ze względu na to, że w Wielki Piątek nie sprawowano Mszy św., gdzieś trzeba było przechować Najświętszy Sakrament przeznaczony

Drodzy Czeladzcy Parafianie! Tam, gdzie brakuje miłości, ludzie przeświadczeni o swojej racji toczą wojny i wzniecają kłótnie. Jednakże zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa niesie nam wszystkim ogromną radość, śmierć została pokonana – nie do niej, lecz do życia należy ostatnie słowo. Życzymy, aby ten niepojęty przez ludzki rozum fakt był dla nas źródłem wiary i mocy, która przemieni nasze życie.

1 2 3 4 5