Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: “Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski.Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII

W dniu dzisiejszym modliliśmy się w kolejną rocznicę święceń kapłańskich ks. Proboszcza i ks. Adriana. Bóg zapłać Żywemu Różańcowi, III Zakonowi św. Franciszka, Margaretkom i wszystkim naszym Drogim Parafianom.

Istnieje wiele publikacji mówiących o Jego historii, a najbardziej prawdopodobne wydają się te, wg których był on cesarskim urzędnikiem w prowincji Noricum, która zlokalizowana była w miejscu dzisiejszej Austrii. W tych czasach prześladowanie chrześcijan było na porządku dziennym. Aquilinus, namiestnik cesarski, od zawsze był sługą, który nigdy nie sprzeciwił się rozkazom Cesarza. Na nieszczęście chrześcijan rozkaz mówił, że wyznawcy Chrystusa

Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy z przekazów Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca – jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj – jako wzór i patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu,

Niedziela, 30 kwietnia, obchodzona w Kościele jako niedziela Dobrego Pasterza, jest 60 Światowym Dniem Modlitwy o Powołania. Papież Franciszek w orędziu napisał m.in. “Powołanie jest darem i zadaniem, źródłem nowego życia i prawdziwej radości. Niech inicjatywy modlitewne i animacyjne, związane z tym Dniem, wzmocnią świadomość powołaniową w naszych rodzinach, wspólnotach parafialnych i wspólnotach życia konsekrowanego, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych. Niech

Największa w Polsce bezpłatna gazeta ewangelizacyjna „Dobre Nowiny” staje w obronie św. Jana Pawła II. – Papież mówił do nas i za nas. Dziś my musimy mówić za niego – powiedział KAI Andrzej Sobczyk z krakowskiego Stowarzyszenia Rafael, które jest wydawcą gazety.Jak podkreśla Sobczyk, redakcja czasopisma nie mogła nie zareagować na oskarżenia św. Jana Pawła II poprzez nierzetelnie zebrane i

1 2 3 7