PONIEDZIAŁEK 09.10.2023r. 7:00 Za + Mariusza MAZUR – int. od sąsiadów z ul. 27 Stycznia 14 18:00 Za + Helenę, Stanisława STĄPEL i ich Rodziców, Halinę SZCZĘŚNIAK WTOREK 10.10.2023r. 7:00 W int. Zbigniewa o szczęśliwy powrót do zdrowia i potrzebne łaski w życiu 18:00 Nowenna /  Za + Tomasza ZENDEROWSKIEGO w 1 r. śm.– int. od żony ŚRODA 11.10.2023r. 7:00

1. Dzisiaj przeżywamy dwudziestą siódmą niedzielę zwykłą w ciągu roku. We wspólnocie ludu Bożego modlimy się, aby dobry Bóg pobudzał nas swoją łaską do pełnienia dobrych uczynków. Niech udział w Eucharystii będzie dla nas pomocą w wypełnianiu tego zadania.   2. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i trudnych doświadczeń.

PONIEDZIAŁEK 02.10.2023r. 7:00 Za + Zofię PAŃSZCZYK w 13 r. śm.– od córki z Rodziną 18:00 Za + Stanisława DYSZY w 10 r. śm., zm. Rodziców i Rodzeństwo – od żony, dzieci i wnuków WTOREK 03.10.2023r. 7:00 W int. Zbigniewa o szczęśliwy powrót do zdrowia i potrzebne łaski w życiu 18:00 Nowenna /  Za + Zdzisława JABŁOŃSKIEGO w 4 r.

1. Dziś przypada pierwsza niedziela października. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w naszym kościele codziennie o godz.1730. Zachęcamy do udziału w nich każdego, w sposób szczególny  dzieci i młodzież z naszej parafii. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”

PONIEDZIAŁEK 18.09.2023r. 7:00 18:00 Za + Artura GRZMIL– od bratowej Beaty z synem WTOREK 19.09.2023r. 7:00 18:00 Nowenna / Za + Adama REJDAK w 5 r. śm ŚRODA 20.09.2023r. 7:00 18:00 Za + Lidię PODSIEDLIK w 1 r. śm– od wnuka Marcela z żoną Martą i prawnukiem Adasiem CZWARTEK 21.09.2023r. 7:00 18:00 Za + Jerzego CESARZ – od syna z

Dzisiaj przeżywamy dwudziestą czwartą niedzielę zwykłą w ciągu roku. W sposób szczególny jest ona dzisiaj poświęcona środkom społecznego przekazu. Media mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode pokolenie. To zarazem III

PONIEDZIAŁEK 11.09.2023r. 7:00 18:00 WTOREK 12.09.2023r. 7:00 18:00 Nowenna / ŚRODA 13.09.2023r. 7:00 18:00 Za + Artura GRZMIL – od siostry Moniki z Rodziną CZWARTEK 14.09.2023r. 7:00 18:00 Za + Janusza PILARSKIEGO w 12 r. śm. – od żony i dzieci z Rodzinami PIĄTEK 15.09.2023r. 7:00 18:00 Msza św. zbiorowa za zmarłych SOBOTA 16.09.2023r. 7:00 Za + Edytę WAWRZYŃCZYK (wsp.

1. Dzisiaj przeżywamy dwudziestą trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku. Tym samym rozpoczynamy w Kościele w Polsce XIII Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w codzienności. W czasie Mszy św. o godz. 1130 zostaną  poświęcone dzieciom tornistry i przybory

PONIEDZIAŁEK 04.09.2023r. 7:00 W int. Moniki o zdrowie, dary Ducha św., opiekę MB oraz o pomyślne załatwienie pracy 18:00 Za + Aleksandra JADCZYK w 33 r. śm. i zm. Rodziców Annę i Wacława CHMURSKICH– od żony i córki WTOREK 05.09.2023r. 7:00 W int. Henryka z ok. 80 r. ur. o zdrowie, Boże bł., potrzebne łaski – od żony 18:00 Nowenna

1. Dziś – dwudziesta druga niedziela w ciągu roku. W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. W dzisiejszą niedzielę przypadają  imieniny Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Polecajmy osobę solenizanta w modlitwie, aby dobry Bóg darzył naszego Pasterza obficie swoim błogosławieństwem, a Święty Patron nieustannie wypraszał potrzebne łaski. To zarazem pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy

1 4 5 6 7