Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: “Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim

PONIEDZIAŁEK 29.05.2023r. 7:00 Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 18:00 W int. ks. Zbigniewa GRZEGORZEWSKIEGO z ok. 31 r. święceń kapłańskich – od Rodziny WTOREK 30.05.2023r. 7:00 Za + Zofię WILK – od Zakładu Pogrzebowego Wolny 18:00 Nowenna / Za + Piotra ŁOPACIŃSKIEGO – od żony i córki ŚRODA 31.05.2023r. 7:00 Za + Czesławę KRĘŻEL w 1 r. śm. –

1. Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania. Tym samym kończymy obchody okresu wielkanocnego. 2. W poniedziałek, 29 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego

PONIEDZIAŁEK 22.05.2023r. 7:00 Za + Marię, Zofię POLAK – od Doroty i Rafała Ząbek z Huciska 18:00 Za + Danutę KUCHARSKĄ – od sąsiadów WTOREK 23.05.2023r. 7:00 Za + Marię, Zofię POLAK – od Barbary Woźniak z dziećmi i Zbigniewa Golisa 18:00 Nowenna / Za + Zofię WILK – od córek z Rodzinami ŚRODA 24.05.2023r. 7:00 Za + Helenę ZIELIŃSKĄ,

1. Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich zanotował, że Jezus w obecności Apostołów uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Modlimy się dzisiaj, aby Dobry Bóg „wzbudził w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Bogiem” (modlitwa po Komunii).   2. Przypominamy, że w każdy wtorek o godz.

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski.Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII

W dniu dzisiejszym modliliśmy się w kolejną rocznicę święceń kapłańskich ks. Proboszcza i ks. Adriana. Bóg zapłać Żywemu Różańcowi, III Zakonowi św. Franciszka, Margaretkom i wszystkim naszym Drogim Parafianom.

PONIEDZIAŁEK 15.05.2023r. 7:00 Za + Marię, Zofię POLAK – od Krzysztofa z Rodziną z Barwałdu 18:00 Za + Andrzeja SOBIERAJSKIEGO (wsp. im. i ur.) – od żony z synem WTOREK 16.05.2023r. 7:00 Za + Marię, Zofię POLAK – od Czesława z Wadowic z Rodziną 18:00 Nowenna / Za + Paula NEMERGUT w 1 r. śm. – od szwagierki z Rodziną

1. Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. W czasie Mszy św. o godz. 1130, dzieci klas IV będą przeżywały I rocznicę Komunii Świętej. W dniu dzisiejszym nabożeństwo majowe o godz.

1 2 3 20