23 CZERWCA – DNIEM OJCA
Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku dla ojców obchodzone corocznie w wielu krajach, w różnych terminach. W Polsce – 23 czerwca. W wielu z nich (m.in. w Wielkiej Brytanii i Holandii) przyjęto termin identyczny jak w USA (trzecia niedziela czerwca). W innych krajach katolickich (np. we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii) 19 marca w dzień św. Józefa, na Litwie w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii – w drugą niedzielę czerwca, a w Niemczech – w dniu uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego (Christi Himmelfahrt), który przypada na 39. dzień po Niedzieli Wielkanocnej (40. dnia licząc wraz z tą niedzielą). W Polsce, podobnie jak w Nikaragui, święto to obchodzone jest 23 czerwca (od 1965 roku). W Niemczech Dzień Ojca z czasem przerodził się w Dzień Mężczyzn. W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę listopada. W Danii Dzień Ojca obchodzony jest co roku 5 czerwca. Wszystkim Tatusiom, Tatom i Ojcom składamy najlepsze życzenia… Zagadka
Często głośno chrapie
I rozsiada się na kanapie
Kołysanek nie śpiewa
I umie się rozgniewać;
Jest rodziny głową
I mamy połową
Dużo wie o świecie –
Chyba już zgadniecie…?