ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA U ARCHANIOŁÓW
W niedzielę 2 czerwca w naszej parafii w czasie mszy św. południowej swój złoty jubileusz święceń kapłańskich przeżywał  długoletni proboszcz parafii św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – ks. kan. Janusz Grela w asyście dziewięciu kapłanów. Okolicznościowe kazanie wygłosił były wikariusz, a obecnie dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii diecezjalnej – ks. dr Łukasz Tkaczyk, który nawiązując do ewangelii o świętowaniu Dnia Pańskiego oraz że jest to zarazem Dzień Dziękczynienia w naszej ojczyźnie wskazał na dar dziękczynienia za kapłaństwo zacnego Jubilata. Po eucharystii nie zabrakło życzeń skierowanych pod adresem księdza Jubilata ze strony przedstawicieli wspólnot naszej parafii oraz obecnego ks. proboszcza. Na zakończenie swoje resume pięćdziesięciu lat kapłaństwa przedstawił ks. kan. dziękując wszystkim, których spotkał na swojej drodze życia kapłańskiego udzielając obecnym kapłańskiego błogosławieństwa.