Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy 2024
„Chrystus zmartwychwstał, aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia,
aby człowiek żył pełnią własnego życia, aby człowiek żył z Boga i w Bogu”
(św. Jan Paweł II)
DRODZY CZELADZCY PARAFIANIE Kiedy w trudnych momentach życia doświadczamy bezradności, wielokrotnie mówimy podobnie jak Maria Magdalena:
„zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono…”
Przeżywając tegoroczne obchody Misterium Paschalnego,
życzymy szczególnego bogactwa łask płynących
z kontemplowania Oblicza Zmartwychwstałego Jezusa.
Niech w tym czasie Wielkanocnym, a także w codzienności
zawsze towarzyszy Wam wielka radość,
pokój pełen zawierzenia Bożej Miłości, światło Ducha Świętego,
uśmiech rozradowanej w Poranek Wielkanocny Maryi
oraz ten zapał, który zaprowadził Apostołów
aż na krańce świata z orędziem Ewangelii.
Życząc „Wesołego Alleluja”
z darem modlitwy i pamięci
Wasi Duszpasterze! Czeladź, Wielkanoc 2024