Życzenia świąteczne dla parafian – 2023

Czeladź, Boże Narodzenie, 2023

„A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.” (Mt 1, 22 – 23)

Drodzy Parafianie !

Błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia
i Do Siego Roku!

Wielki Cud narodzin Bożego Syna w betlejemską noc poprzedziła odpowiedź wiary, jaką wypowiedziała Maryja na słowa Archanioła.
Pochylając się w kolejnym Roku nad mocną i niezachwianą wiarą w żywą obecność Jezusa w każdej Mszy świętej, zatrzymujemy się nad „Cudem nad cudami” ukrytym w betlejemskiej grocie i uświadamiamy sobie, że siłą wiary jest radość ze spotkania z żywą osobą Jezusa Chrystusa, które zmienia i przeobraża życie, który wzmacnia nas swoim Słowem i Ciałem na drodze do nieba.
W tym wyjątkowym czasie przeżywania najpiękniejszych spośród wszystkich świąt pragniemy Wam życzyć:
Aby nigdy nie opuszczały radość, podziw, zachwyt i wdzięczność dla Stwórcy oraz miłość i Boży pokój.
Niech one zagoszczą w waszych sercach i niech wypełniają rodziny w których żyjecie.
Niech przychodzenie Bożej Dzieciny do Was, wzmocni Waszą wiarę i obudzi wzajemną miłość.
Niech Ten, który zechciał przyjąć słabą, ludzką naturę, będzie źródłem mocy i siły na cały nadchodzący Nowy Rok 2024.

Z modlitewną pamięcią przy Bożym żłóbku –
Wasi Duszpasterze