Dziękczynienie za plony 2023
W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Również i w naszej parafii w Uroczystość Wniebowzięcia NMP w czasie mszy św. o godz. 8.00  przy obecności przedstawicieli wspólnoty działkowców naszej czeladzkiej parafii i wiernych  miała miejsce dziękczynna eucharystia w czasie której został poświęcony wieniec z kwiatów, ziół i owoców oraz chleb dożynkowy jako dar ołtarza. Prosiliśmy zarazem Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru, a tym  którzy własną pracą zadbali o ich obfitość Pan Bóg błogosławił. W czasie liturgii dziękczynnie w słowie Bożym, ksiądz proboszcz przybliżył znaczenie i wartość dziękczynienia za plony, mówił, że nie tylko zbieramy, ale przede wszystkim dziękujemy za nasze plony. W tym celu gromadzimy się w naszych świątyniach. Dziękując dobremu Bogu za zbiory, wspominamy trud rolników i rozmaitych służb wspomagających nasze rolnictwo. Dziękczynienie za zbiory żniwne nie jest jedynie naszym tradycyjnym zwyczajem chrześcijańskim czy katolickim. Człowiek zawsze dziękował Stwórcy za owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Wiele dowodów na to mamy w Starym Testamencie, na przykład słynne u Żydów kołysanie snopu przed Panem. W Księdze Kapłańskiej czytamy: „Pan powiedział do Mojżesza: Mów do synów Izraela i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam i skończycie żniwa, przynieście do kapłana snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona obrzędu kołysania przed Panem, aby był przezeń łaskawie przyjęty” (23,9-12). Dlatego dziękujemy Bogu za Jego dobrodziejstwa. Nasze dziękczynienie jest rezultatem wiary w Boga. Wierzymy, iż to, co Bóg nam daje, jest Jego własnością.