ZMIANY Kapłańskie 2023
16 czerwca w Domu SZILO w Czeladzi odbyła się Konferencja Księży Dziekanów Diecezji Sosnowieckiej. Obradom przewodniczył bp Grzegorz Kaszak, a debaty dotyczyły zagadnień duszpasterskich, katechetycznych oraz gospodarczo-ekonomicznych zarówno w wymiarze diecezjalnym, jak i parafialnym. Sosnowiecki ordynariusz wręczył również dekrety powołujące kapłanów diecezji sosnowieckiej na nowe parafie i stanowiska. Poniżej publikujemy wybrane nominacje na urzędy i stanowiska. Nominacje na urząd proboszcza: 1. ks. Folga Tomasz, dotychczas administrator parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu-Niwce, mianowany proboszczem w/w parafii (z dniem 16 czerwca 2023 r.); 2. ks. Gęgotek Ryszard, dotychczas administrator parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich, mianowany proboszczem w/w parafii (z dniem 16 czerwca 2023 r.); 3. ks. Langer Michał, dotychczas administrator parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie, mianowany proboszczem w/w parafii (z dniem 16 czerwca 2023 r.); 4. ks. Małodobry Andrzej, dotychczas administrator parafii pw. Nawiedzenia NMP w Pyrzowicach mianowany proboszczem w/w parafii (z dniem 16 czerwca 2023 r.); 5. ks. Skoczny Włodzimierz, dotychczas administrator parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie, mianowany proboszczem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie-Osiedlu Stałym; 6. ks. Sołtysek Mirosław, dotychczas administrator parafii pw. Świętych Archaniołów Michala, Gabriela i Rafala w Czeladzi, mianowany proboszczem w/w parafii (z dniem 16 czerwca 2023 r.); 7. ks. Wróbel Wiesław, dotychczas administrator parafii pw. Milosierdzia Bożego w Jaworznie-Borach, mianowany proboszczem w/w parafii (z dniem 16 czerwca 2023 r.); Nominacje na urząd administratora parafii: 1. ks. Kościk Konrad, dotychczas Wicerektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie, mianowany administratorem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie (z dniem 1 lipca 2023 r.); 2. ks. Nalepa Grzegorz, dotychczas wikariusz parafii pw. Narodzenia NMP w Szreniawie, mianowany administratorem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Górniczej – Okradzionowie (z dniem 1 sierpnia 2023 r.); 3. ks. Ptak Zenon, dotychczas wikariusz parafii pw. św. Barbary w Sosnowcu, mianowany administratorem parafii pw. św. Barbary w Będzinie (z dniem 1 lipca 2023 r.); 4. ks. Woźniak Sławomir, dotychczas wikariusz parafii pw. św. Barbary w Jaworznie, mianowany administratorem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu (z dniem 1 sierpnia 2023 r.); Wybrane nominacje na urzędy i do pełnienia funkcji: 1. ks. Adamus Wojciech SCJ, na prośbę Prowincjała Zgromadzenia Księży Sercanów z dniem 1 lipca 2023 roku skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu;

2. ks. Kopyś Grzegorz mianowany Asystentem Diecezjalnym Bractw Szkaplerza Świętego (z dniem 16 czerwca 2023 r.)

3. ks. Kopyś Grzegorz mianowany Moderatorem Bractwa Szkaplerznego Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Zakonu Karmelitów Bosych przy klasztorze Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Sosnowcu (z dniem 16 czerwca 2023 r.); 4. ks. Mroczek Dariusz SCJ mianowany Dyrektorem Diecezjalnym Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Diecezji Sosnowieckiej (z dniem 16 czerwca 2023 r.); 5. ks. Nackowski Andrzej mianowany Wicerektorem Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie (z dniem 1 lipca 2023 r.); 6. ks. Sołtysek Mirosław mianowany dziekanem Dekanatu św. Stanisława BM w Czeladzi (z dniem 2 czerwca 2023 r.); 7. ks. Szlezinger Karol SCJ, na prośbę Prowincjała Zgromadzenia Księży Sercanów z dniem 1 lipca 2023 roku skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu; 8. ks. Tkaczyk Łukasz mianowany Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu (z dniem 27 sierpnia 2023 r.); 9. ks. Żurek Leszek mianowany dziekanem Dekanatu NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie (z dniem 16 czerwca 2023 r.); Na emeryturę przechodzi: ks. Lenda Józef, dotychczas administrator parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Osiedlu Stałym, zwolniony z urzędu administratora w/w parafii i skierowany na emeryturę z dniem 30 czerwca 2023 r. Nominacje na pierwsze parafie dla księży neoprezbiterów: 1) ks. Jastrzębski Konrad mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie-Osiedlu Stałym 2) ks. Latos Karol mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyza Świętego w Sławkowie 3) ks. Lipień Tomasz mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Zadrożu Skierowanie do posługi na misjach: ks. Fucia Michał odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. św. Marcina w Zadrożu i skierowany do Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (z dniem 27 sierpnia 2023 r.); Egzorcyści w diecezji sosnowieckiej: 1) o. Janusz Roman OFM Conv. odwołany z funkcji pomocnika egzorcysty diecezjalnego (z dniem 30 czerwca 2023 r.); 2) o. Wojnowski Piotr OFM Conv. odwołany z funkcji egzorcysty diecezjalnego (z dniem 30 czerwca 2023 r.); 3) ks. Miarka Mieczysław odwołany z funkcji egzorcysty diecezjalnego (z dniem 30 czerwca 2023 r.) 4) ks. Patyk Roman mianowany egzorcystą diecezjalnym (z dniem 1 lipca 2023 r.); Skierowany na studia: ks. Słodczyk Marcin, dotychczas wikariusz w parafii pw. św. Joachima w Sosnowcu, skierowany na stacjonarne studia doktoranckie z zakresu katechetyki na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w roku akademickim 2023/2024; Dekrety pozostałych zmian wikariuszowskich są przekazane wyłącznie do wiadomości zainteresowanych księży 16 czerwca br. podczas wieczornych spotkań w poszczególnych dekanatach. Zaczną obowiązywać z dniem 27 sierpnia br.