Intencje Mszy św. na nadchodzący tydzień – VII TYDZIEŃ Wielkanocny

PONIEDZIAŁEK 22.05.2023r.

7:00

Za + Marię, Zofię POLAK – od Doroty i Rafała Ząbek z Huciska

18:00
Za + Danutę KUCHARSKĄ – od sąsiadów

WTOREK 23.05.2023r.

7:00
Za + Marię, Zofię POLAK – od Barbary Woźniak z dziećmi i Zbigniewa Golisa
18:00
Nowenna / Za + Zofię WILK – od córek z Rodzinami

ŚRODA 24.05.2023r.

7:00
Za + Helenę ZIELIŃSKĄ, Barbarę SABUDA, Zofię PALIWODA i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00

Za + Krzysztofa KOZAK – od Pawła i Klaudii z Irlandii

CZWARTEK 25.05.2023r.

7:00
Dziękczynno- błagalna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę w int. Jemu wiadomej
18:00
Za + Danutę i Adolfa WAWRYNIUK z ok. Dnia Matki i Ojca – od córki z Rodziną

PIĄTEK 26.05.2023r.

7:00
Za + Stanisławę WIECZOREK, Józefę WYDRZYŃSKĄ – od córki i syna, oraz + Bogusza Sieradzkiego
18:00
W int. wszystkich Matek, oraz + Marię SUCHANEK z ok. dnia Matki – od córki Anny

SOBOTA 27.05.2023r.

7:00
Za + Marię, Zofię POLAK – od Magdaleny Tomaszek z Rodz. z Koszarawy
18:00
Za + Krystynę KRUPA z ok. dnia Matki

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 28.05.2023r.

8:00
1. Za + Edwarda DUDAR w 37 r. śm. – od żony i córki z Rodziną
2. W int. Moniki z prośbą o zdrowie, potrzebne dary, łaski i wytrwałość na drodze wiary – od przyjaciółek
10:00
1. Za + Krystynę MYSIOR – od córki z mężem, + Henrykę GALUS – od syna z żoną
2. W int. Stanisława GAWRON z ok. 65 r. ur. z prośbą o zdrowie, Boże bł., na czas życia emerytalnego – od żony i syna z Rodziną
11:30
1. Za + Mirosławę KYRCZ z ok. Dnia Matki i + Władysława KYRCZ z ok. Dnia Ojca, zm. Rodziców – od córki z Rodziną
2. Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski dla Ireny i Lucyny z ok. Dnia Matki, dla Katarzyny, Urszuli, Agnieszki, Piotra, Dariusza, Gabrysi, Darii, Igi i Dawidka z ok. Dnia Dziecka
18:00

Dziękczynna za otrzymane łaski, o Boże bł., dary Ducha św., opiekę MB dla Jadwigi z ok. urodzin