ADORACJA W WIELKIM TYGODNIU
WIELKI CZWARTEK 19.oo – 20.oo – Os. Dziekana bl. nr 1
20.oo – 21.oo – Os. Dziekana bl. nr 2
21.oo – 22.oo – Os. Dziekana bl. nr 3, 4, 5
WIELKI PIĄTEK 9.oo – 10.oo – ul. Piaskowa
10.oo – 10.3o – Uczniowie SP 7
10.3o – 11.oo – ul. Daleka
11.oo – 11.3o – ul. Klonowa, Słowackiego i Krasickiego
11.3o – 12.oo – ul. Prosta i Wiejska
12.oo – 12.3o – ul. Robotnicza, Wiosenna, Jesienna i Zimowa
12.3o – 13.oo – ul. Stawowa, Matejki i Ks. Skorupki
13.oo – 13.3o – ul. Brzozowa, Jasna i lipowa
13.3o – 14.oo – ul. Pola i Orzeszkowej
14.3o – 15.oo – ul. Sienkiewicza, Zapolskiej i Asnyka
15.oo – 15.3o – Modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia
15.3o – 16.oo – ul. Spacerowa i 27 Stycznia
16.oo – 16.3o – ul. Kopernika, Promyka i Zamiejska
19.3o – 20.oo – Grupa Uwielbienia i Młodzież
20.oo – 21.oo – bloki przy krzyżu
21.oo – 22.oo – Gorzkie Żale ( 3 części )
22.oo – 23.oo – Os. Dziekana bl. nr 6, 7, 8
23.oo – 24.oo – Os. Dziekana bl. nr 9, 10, 11, 12
WIELKA SOBOTA 8.oo – 9.oo – Franciszkański Zakon Świeckich
9.oo – 10.oo – Margaretki
13.oo – 14.oo – I Róża Żywego Różańca
14.oo – 15.oo – II Róża Żywego Różańca
15.oo – 16.oo – III Róża Żywego Różańca
16.oo – 17.oo – IV Róża Żywego Różańca
17.oo – 18.oo – V Róża Żywego Różańca
18.oo – 19.oo – VI Róża Żywego Różańca
19.oo – 20.oo – Os. Norwida