Godzinki o męce Pańskiej
GODZINKI O MĘCE PAŃSKIEJ Rozważanie męki Jezusa Chrystusa poza czytaniem Ewangelii, udział w Liturgii Wielkiego Piątku oraz odprawieniem Drogi Krzyżowej, można także rozszerzyć o Godzinki o Męce Pańskiej. To wyjątkowe nabożeństwo znane od XVI wieku, ułożone na wzór modlitwy brewiarzowej, która kontempluje cierpienie Jezusa od pojmania Chrystusa w Getsemani po złożenie do Grobu.
Zaczynają się tak:
Zacznijcie wargi nasze chwalić Pańskie rany,
Pomnij duszo, jak Jezus był ukatowany.
Wspomóż, niewinny Jezu, krwawą Swoją męką,
A wybaw nas potężną z wiecznej toni ręką.
Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu
Ojcu i Synowi, wspólnie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku od wieków przedwiecznie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny chwalon będzie wiecznie

W naszej parafii zapraszamy na Godzinki przed pierwszą niedzielną Mszą św., o godz. 7.15.