Intencje Mszy św. na nadchodzący tydzień – VII TYDZIEŃ Zwykły

PONIEDZIAŁEK 20.02.2023r.

7:00

Za + Feliksę i Stanisława CHMIELEWSKICH i zm. z Rodz.

18:00
W int. P. Jana MADEJA z racji urodzin, z prośbą o zdrowie, Boże bł., opiekę MB i św. Arch., dary Ducha św. – od żony i dzieci

WTOREK 21.02.2023r.

7:00
O łaskę nawrócenie i uwolnienia duszy i ciała dla Rodzin Mazurkiewicz, Fijałkowskich, Stanek i Glaba
18:00
Nowenna / W int. Agnieszki z ok. urodzin i Rafała o powrót do zdrowia oraz o Boże bł., potrzebne łaski i dary

ŚRODA 22.02.2023r.

7:00
Za dusze w czyśćcu cierpiące
17:00
Za + Grażynę WUJCIKOWSKĄ w 4 r. śm. – od męża z dziećmi i wnukami
18:00
Za + Danutę SALAMON w 3 r. śm. – od córki i synów z Rodzinami

CZWARTEK 23.02.2023r.

7:00
W int. Ks. Proboszcza o zdrowie, potrzebne dary i łaski oraz o Boże bł.
18:00
Za + Helenę, Stanisława STĄPEL i ich Rodziców i Rodzeństwo oraz córkę Halinę

PIĄTEK 24.02.2023r.

7:00
W int. Panu Bogu wiadomej
18:00
Za + Antoniego WUJCIKOWSKIEGO (wsp. urodzin) – od syna z Rodziną

SOBOTA 25.02.2023r.

7:00
W int. Ks. Proboszcza z ok. imienin – od wspólnoty Margaretek
18:00
Za + Mirosława PŁUCIENNIK z racji wsp. urodzin i imienin – od żony, dzieci i wnuków

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.02.2023r.

8:00
W int. Ks. Proboszcza z ok. imienin – od III Zakonu św. Franciszka i od Żywego Różańca
10:00
1. Za + Alicję SOBCZYK w 1 r. śm. – od męża, córki Agaty i Barbary z Rodziną
2. Za + Zenonę, Jana i Ryszarda PIERTUSZKA i ich Rodziców, oraz Halinę i Jana WALASZCZYK
11:30
W int. NELI z ok. 4 r. ur. o zdrowie, Boże bł., opiekę MB – od Babci
18:00

Za + Daniela KRZEMIŃSKIEGO w 17 r. śm. – od żony z dziećmi