Informacje dla narzeczonych
Rejestracja na kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sosnowieckiej odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: www.narzeczeni.sosnowiec.pl Prosimy, by każdy z narzeczonych rejestrował się osobno. Ważne jest, jeśli to możliwe, by oboje narzeczeni, jako para uczestniczyli w tym samym kursie. Przygotowanie do małżeństwa poza spotkaniem z duszpasterzem w kancelarii parafialnej obejmuje nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane z doradcą życia rodzinnego. Koszt odbycia pre-kan wynosi 150 zł od pary (ofiara ta pokrywa nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane w poradni życia rodzinnego). Nauki wspólne prowadzone są w ośrodku w Czeladzi, Jaworznie, Olkuszu i Wolbromiu. Narzeczeni mają możliwość wyboru ośrodka oraz wyboru doradcy życia rodzinnego do spotkań indywidualnych Szczegóły oraz terminy są dostępne na stronie internetowej formularza zgłoszeń.